Satiksmes ministrijas sagatavotos noteikumu grozījumus  vienkāršākiem valsts autoceļu būvniecības procesiem Ziņas

Satiksmes ministrijas sagatavotos noteikumu grozījumus vienkāršākiem valsts autoceļu būvniecības procesiem

Trešdiena, 21 martā, 2018

Valdība šodien atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotos noteikumu grozījumus, ar kuriem iecerēts atvieglot dokumentu sagatavošanu vienkāršākiem valsts autoceļu būvniecības procesiem.

SM skaidroja, ka grozījumi Autoceļu un ielu būvnoteikumos izstrādāti ar mērķi pilnveidot valsts autoceļu būvniecības regulējumu, ņemot vērā Būvniecības likumā un Ministru kabineta noteikto būvniecības kārtību atsevišķām būvju grupām, kā arī precizēt valsts autoceļu būvniecības procesu atbilstoši vispārējai praksei.

Projekts atvieglo dokumentu sagatavošanu vienkāršākiem būvniecības procesiem, proti, I un II grupas būvēm. Piemēram, satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus varēs uzstādīt, neveicot pilnu būvniecības procesu - ieceres iesniegumu, būvatļaujas saņemšanu, būvprojekta izstrādāšanu. Šajā gadījumā būs nepieciešams paskaidrojuma raksts.

SM klāstīja, ka līdz šim nebija precīzi noteikta valsts autoceļu būvniecības procesam nepieciešamo dokumentu iesniegšanas un izsniegšanas kārtība, ja būvniecība netika ierosināta ārpus valsts autoceļu zemes nodalījuma joslas un neskāra valsts autoceļu zemes nodalījuma joslā izbūvētās inženierkomunikācijas.

"Projekts neskar iepriekš noteikto vispārīgo būvniecības kārtību pašvaldību, komersantu un māju ceļiem un ielām. Projekts skar tikai valsts autoceļu būvniecības sadaļu, precizējot tajā būvniecības procesa ierosināšanai un sākšanai nepieciešamos dokumentu veidus, to iesniegšanas un izsniegšanas kārtību, vienlaicīgi nosakot skaidras un saprotamas būvdarbu izpildes prasības," norāda SM.

Projekts paredz noteikt atvieglotu dokumentu iesniegšanas kārtību valsts autoceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvniecībai, iesniedzot būvvaldē paskaidrojuma rakstu, un valsts autoceļu atjaunošanai un nojaukšanai, iesniedzot apliecinājuma karti. Šāda kārtība pašreiz jau ir noteikta un tiek lietota, ierosinot pašvaldību, komersantu un māju ceļu un ielu būvniecību. Attiecīgi projekts paredz vienādot būvniecības procesu gan valsts autoceļiem, gan pašvaldību, komersantu un māju ceļiem un ielām.

Tāpat paredzēts vienkāršot un samazināt administratīvo slogu attiecībā uz autoruzraudzību segto darbu pieņemšanā. Plānots, ka autoruzraugs piedalās tādā apmērā, kādā to paredz autoruzraudzības līgums.

Avots: LETA
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
3 gadi 9 mēnešu 24 dienas portālā
Bija online 14 stundas pirms
Meklētājs būvniecības nozarē

Pakalpojumu atlase pēc tēmas