Rīgā notiek starptautiskā R.Šmēlinga konference Ziņas

Rīgā notiek starptautiskā R.Šmēlinga konference

Ceturtdiena, 27 oktobrī, 2016

Ceturtdien, 27.oktobrī, Rīgā notiek jau ceturtā starptautiskā Reinholda Šmēlinga konference par Rīgas arhitektūras, pilsētplānošanas un pilsētbūvniecības aktualitātēm.

Šogad konferences devīze ir - “Kā labi sajusties Rīgā?”, kas cieši saistīta ar centrālo šā gada konferences tēmu – rīdzinieku iespēju un tiesību paplašināšanai aktīvi iesaistīties pilsētas vides veidošanā un savas dzīves vides kvalitātes celšanā. Konferencē uzstāsies gan Latvijas, gan ārvalstu eksperti, skarot tādas tēmas kā mikrorajonu revitalizācija un attīstība, likumdošana un sabiedrības līdzdalība, jauniešu iesaiste ilgtspējīgā pilsētvides plānošanā u.c.

Uz konferenci aicināti gan projektu attīstītāji, gan arhitektūras, būvniecības un saistīto nozaru profesionāļi, kā arī ikviens aktīvs pilsētnieks, kam rūp pilsētas attīstība. R.Šmēlinga konference “Kā labi [sa]justies Rīgā?” norisināsies kinoteātrī “K.Suns”,  Elizabetes ielā 83/85, sākums plkst.9.30.

“Sabiedrības iesaiste un pilnvarošana lēmumu pieņemšanas procesā, jeb iespējošana, ir mūsdienās aktuālākā tēma ne vien pilsētplānošanā un pilsētvides veidošanā, bet arī socioloģijā un politiskajās zinātnēs,” uzsver Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis.

“Sabiedrība ir veikusi zināmu attīstības posmu – no viensētas mentalitātes, kurā pašu spēkiem tika veidota mītne un saimniecību, ļoti daudzi no mums ir kļuvuši par pilsētniekiem, bet lēmumus par apkārtējās telpas un infrastruktūras veidošanu, kā arī uzturēšanu esam deleģējuši profesionāļiem. Komunālos saimniecības pienākumus noliekot pie malas, esam piedzīvojuši strauju zinātnes, kultūras un ekonomiskās vides attīstību – esam attīstījušies kā sabiedrība, tomēr procesā ir zudusi saite ar apkārtējo vidi un pilsēttelpu.

Ironiski, ka šodien mums jārunā par to kā sevi atkal iesaistīt savas dzīves telpas un, līdz ar to, savas pilsētas veidošanā, jo tikai tā varam radīt vidi ko saucam par savu. Tikai kopīgi uzņemoties atbildību varam veidot pilsētas arhitektūru, kas ļauj tās lietotājam sajusties gan kā radītājiem, gan atbildīgam lietotājiem, paturot tiesības ieviest izmaiņas dzīves kvalitātes celšanai,” skaidro G.Princis. 

Konferences mērķis ir turpināt iepriekšējos gados aizsākto sabiedrības un nozares profesionāļu diskusiju un stiprināt apziņu par zinātniski un ekonomiski argumentētas un metodiski pamatotas pilsētas attīstības redzējuma nepieciešamību.

Svarīgi ir ne vien vienoties par kopīgu stratēģisku vīziju un tās ievaru, bet arī piedāvāt skaidru un izmērāmu rīcību kopumu, kas spēj mūs līdz šai vīzijai aizvest neskatoties uz mūsdienu ekonomiskajiem, ekoloģiskajiem un sabiedrību transformējošiem izaicinājumiem.

Šogad R.Šmēlinga konferences četrās daļās tiks apskatīta dažādas, uz iedzīvotāju iesaisti un pilnvarošanu vērstas, pilsētu attīstības teorijas un, iepazīstoties ar redzamākajiem labās prakses piemēriem tepat Rīgā, tiks mēģināts identificēt to kurš un kādos gadījumos ir jāpilnvaro līdzdarboties.

Konferencē būs iespēja iepazīties ar ārvalstu studentu redzējumu par Rīgas iespējamo attīstību sarūkošas iedzīvotāju, neizmantoto namu, enerģijas neatkarības kā arī novecojošā Rīgas dzīvojamā fonda kontekstā.

Konferences noslēguma daļā uzmanība tiks pievērsta arī nozīmīgajam jautājumam – kā par pilsētas attīstības redzējumu komunicēt ar sabiedrību un kā pati pilsēta komunicē ar tās iedzīvotājiem. 

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
4 gadi 11 mēnešu 26 dienu portālā
Bija online 18 janvārī 09:38
Meklētājs būvniecības nozarē