Iesaistot visas Latvijas iedzīvotājus, tiek apzināti Latvijas ainavu dārgumi Ziņas

Iesaistot visas Latvijas iedzīvotājus, tiek apzināti Latvijas ainavu dārgumi

Ceturtdiena, 27 jūlijā, 2017

Latvijas simtgades aktivitātes "Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve "Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt"" pirmajā kārtā saņemti 950 pieteikumi par vietām un objektiem, kurus virza iekļaušanai Ainavu dārgumu krātuvē.

Piecu plānošanas reģionu administrācijas kopā ar Ainavu ekspertu padomi pieteiktās ainavas grupē un no katra plānošanas reģiona atlasa 50 vērtīgākās, kuras tiks virzītas uz nākamo konkursa kārtu – elektronisko balsošanu.

Elektroniskā balsošana tiks uzsākta augusta vidū un turpināsies divus mēnešus. Tās laikā ikviens iedzīvotājs tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv varēs paust savu viedokli, izvēloties vērtīgākās Latvijas ainavas. Jāatzīmē, ka no katra reģiona ikviens varēs izvēlēties ne vairāk kā 10 ainavas. Ainavu vērtēšanā piedalīsies arī Ainavu ekspertu padome.

Plānots, ka novembra vidū būs zināmi katra reģiona 10 vērtīgākie ainavu dārgumi. Par katru no šiem dārgumiem tiks apkopota informācija (gan vēsturiskas fotogrāfijas, gan atmiņu stāsti), lai atspoguļotu ainavas mainību vairāku desmitu gadu griezumā. Latvijas jubilejas gadā šie ainavu dārgumi tiks iemūžināti, pieaicinot profesionālus fotogrāfus, un katrā plānošanas reģionā notiks izstādes un diskusijas. Tajās runās par to, kādu Latviju vēlamies redzēt nākamajās simtgadēs un kas jādara, lai vēlamo mērķi sasniegtu.

Kā zināms, Latvijas simtgades svinību ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldību publiskajām bibliotēkām un plānošanas reģioniem organizēja aktivitāti "Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve "Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt"". Tās mērķis ir sekmēt kvalitatīvu un daudzfunkcionālu ainavu saglabāšanu, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību.

Iesaistot visas Latvijas iedzīvotājus, tiek apzināti Latvijas ainavu dārgumi – vietas un teritorijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras tiek identificētas kā īpašas Latvijas un tās reģionu vērtības neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes. Apzinot skaistākās un vērtīgākās ainavas, notiks arī to izvērtēšana iekļaušanai Latvijas Kultūras kanonā, kas ir Latvijas lepnuma un goda zīme.

Avots: aprinkis.lv
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 gadu 1 mēnesis 24 dienas portālā
Bija online 19 martā 15:16
Meklētājs būvniecības nozarē

Pakalpojumu atlase pēc tēmas