Apbalvojuma “Būvindustrijas lielā balva” desmitajā jubilejā 2022. gada rudenī iecerējuši izdot grāmatu ”Lielā balva Pamatakmens” Новости

Apbalvojuma “Būvindustrijas lielā balva” desmitajā jubilejā 2022. gada rudenī iecerējuši izdot grāmatu ”Lielā balva Pamatakmens”

Среда, 28 апреля, 2021

Grāmatas formāts: 195 x 255 mm – tā ir reprezentācijas grāmata, ar cietiem vākiem.

Kopā 256 lpp. Grāmatā ir ievada teksts + lappuse - paldies grāmatas atbalstītājiem (uzņēmuma logo vai privātpersonu vārds, uzvārds)

 

Grāmatā būs katra gada  “Pamatakmeņu” saņēmēji, tātad 120 cilvēki. Katram laureātam viens foto – objekts, ar kuru kaut kādā veidā saistīts laureāts, laureāta portrets un neliels teksts

 

Grāmata nebūs enciklopēdija… Tā būs prestiža, bet tajā pat laikā, vēlamies, lai tā nav stīva, lai portreti ir dažādi un dažādās situācijās. Tikpat dzīvīgi, kā paši laureāti. Tāpat ar tekstiem, lai tie nav vienveidīgi, bet katram laureātam atrasts kas īpašs. Teksts katram laureātam ir par to laiku, kad saņemta balva, netiek likts klāt kur pašlaik strādā un ko dara laureāts. Teksts ataino tikai to periodu par kuru saņemta balva.

 

Esam  maketus sagatavojuši par 2013. – 2017. gada laureātiem. Šobrīd top  makets par 2018. – 2020. gada laureātiem.

 

Grāmatu saņems tās sponsori, tā tiks dāvināta laureātiem un  atbalstītājiem. Pārējie to varēs  iegūt vien pret ziedojumiem, bet iepriekš pasūtot, ko var izdarīt jau tagad. Grāmata nebūs pārdošanā.

 

Grāmata “Būvindustrijas lielā balva. Pamatakmens”

 

Apbalvojuma desmitajā jubilejā iznāks grāmata par šajos gados valstī augstāko nozares apbalvojumu “Pamatakmeni” saņēmušajiem profesionāļiem: senioriem un pašreiz nozarē strādājošajiem arhitektiem un būvinženieriem.

 

Viņi ir “UPB”, “Inženierbūve”, “Merks”, “RERE būve”, “Kurbada tilti”, “Tilts”, “Būvalts R”, “LNK – industries”, “Igate būve”, “Arhitektoniskās izpētes grupa”,  “RK Metāls”, “Vimbas MF”, “CMB”, “Mailītis Arhitekti”, “DJA”, “Norma S”, “Konvents”, “Latvijas tilti”, “Ceļuprojekts”, “Būvuzņēmums Restaurators”, “8. CBR”, “Graf X”, “Zenico”, “Aqua- Brambis”, “IG Kurbads”, “Lafivents”, “Energoremonts Rīga”, “Jēkabpils PMK”,  “Velve”, Rīgas Tehniskajā universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes pamatakmens. Personālijas var atrast http://lielabalva.lv/laureati/

 

Grāmata ir netradicionāls skatījums uz katru no šiem profesionāļiem. Tā nebūs pārdošanā, bet to iespējams pasūtīt jau tagad.

 

Vineta Silberga @vineta_silberga
https://www.buvbaze.lv/vineta_silberga/
5 лет 8 месяцев 12 дней на портале
Был онлайн 25 августа в 12:04
Строительный поисковик