SIA "GEOMATIC" pievienojis(-а) pakalpojumu sadaļā Mērīšanas un aprēķinu darbi.
30 martā 15:56

Ar lāzerskeneri tiek iegūts 3D punktu mākonis, kurā punktu blīvums ir tik liels, ka faktiski tiek iegūts objekta 3D modelis datorā. No punktu mākoņa iespējams veidot telpisku modeli (solid model), ko var izmantot projektēšanā, apgrieztā projektēšanā (reverse engineering), projektējot meklēt iekārtu

SIA "GEOMATIC" pievienojis(-а) pakalpojumu sadaļā Ģeodēziskie darbi.
29 aprīlī 14:04

Izmantojot vertikālās projekcijas instrumentu, iespējams veikt ļoti precīzu (2mm/100m) asu pārnešanu. Pakalpojums paredzēts liftu konstrukciju asu pārnešanai, koordinātu pārnešanai augstceltnēs, fasāžu elementu kontrolei un citos darbos, kur jāveic vertikāli mērījumi augstā precizitātē.Attēlos verti

SIA "GEOMATIC" pievienojis(-а) pakalpojumu sadaļā Betonēšanas darbi.
29 aprīlī 14:04

Būvasu un jebkuru citu būvelementu nospraušana būvniecības procesa nodrošināšanai. Būvelementu uzmērīšana un izpilddokumentācijas sastādīšana.

SIA "GEOMATIC" reģistrējās portālā.
19 martā 09:08
Kompānijas reģistrēšana 19 martā - 09:08 2019