Seminārs: kvalitatīva būvprojekta realizācija
maijā 24 Seminārs: kvalitatīva būvprojekta realizācija
Organizatori: Mācību centrs Fabers
 • 10:00 - 15:00
  24 maijā 2018
 • 1.Galvenie pasākumi, kurus 2018. gadā plāno veikt: Ekonomikas ministrija,Valsts būvdarbu kontroles birojs (VBKB), Rīgas pilsētas būvvalde.Latvijas Būvuzņēmēju partnerība (Vadītāja Baiba Fromane).
  2. Situācija būvniecības nozarē 2017. gadā un prognoze 2018. gadam.
  3. Būvniecības procesa sadaļas:
  3.1.Tehniskā apsekošana (esošajām būvēm);
  3.2.Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte (esošām būvēm);
  3.3.Inženierizpēte (ģeodēziskā , topogrāfiskā, hidrometeoroloģiskā);
  3.4.Būvniecības ieceres dokumenti (AK, PR, BMS, TEP, Mets);
  3.5.Būvatļauja;
  3.6.Būvvaldes projektēšanas nosacījumi;
  3.7.Būvvaldes būvdarbu uzsākšanas noteikumi;
  3.8.Organizāciju tehniskie noteikumi;
  3.9.Būvprojekts (skiču stadija, DOP, Tāmes);
  3.10. Būvprojekta ekspertīze (obligāti 3. grupas būvēm);
  3.11. Būvdarbi (t.sk. būves sagatavošana un uzturēšana, DVP, darbu pieņemšanas un objekta pieņemšanas akti, būvdarbu žurnāls, autoruzraudzības žurnāls);
  3.12. Būvuzraudzība; Autoruzraudzība;
  * Kvalitātes nodrošināšanas galvenie faktori:
  4.1.Projekta kvalitāte un detalizācijas pakāpe, kā arī pieļaujamās izmaiņas būvdarbu gaitā, t.sk. projektā paredzēti kvalitatīvi lielumi, tehniskās specifikācijas;
  4.2.Prasības konkursa nolikumā un līguma projektā:
  a) Būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un būvspeciālisti;
  b) DOP ar kalendāro grafiku un DVP;
  c) Konkursa specifikācijas;
  d) Kvalitātes nodrošinājuma spēju apliecinājumi.
  4.3.Būvuzraudzības un autoruzraudzības plāns;
  4.4.Kvalitātes kontroles sistēma (KKS);
  4.5.Garantijas.
  *Minimālie un maksimālie pasākumi, kas jānodrošina pasūtītājam par katru3.un4. punktā m inēto procesu procesu. Ieteikumi šo pasākumu realizēšanai.

  Dalības maksa: EUR 90,00 + PVN (cenā: materiāli, apliecība, kafija, pusdienas)
  Lai pieteiktos dalībai seminārā, lūdzu aizpildiet pielikumā esošo pieteikuma anketu un atsūtiet uz faber@apollo.lv; zvaniet 26516992 vai 26794168

  Mācību centra "Fabers" projekta menedžeris Atis Freibergs
 • Akadēmijas laukumā 1, Rīgā
 • Seminārs kvalitatīva būvprojekta realizācija