Hidrotehniskie padziļināšanas būvdarbi

Hidrotehnisko būvju, tiltu, estakāžu, satiksmes pārvadu, kā arī sliežu ceļu izbūve un projektēšana.  Jebkura veida pāļu pamatu izbūve, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izveide.