Enerģija; alternatīvā enerģija

Kopš 2011. gada SIA “SPT DIZAINS” aktīvi darbojas alternatīvās enerģijas jomā. Šo gadu laikā padziļināti esam interesējušies par saules/vēja izmantošanu alternatīvās elektroenerģijas ieguvē, un esam uzkrājuši vērtīgu pieredzi veicot gan saules elektrostaciju projektēšanu, gan vēja ģeneratoru uzstādī