Ceļu zīmes un luksofori

Uzņēmums dibināts 1968.gadā ar mērķi veikt Jūrmalas pilsētas ārējā apgaismošanas elektriskā tīkla ekspluatāciju un tehnisko apkalpošanu. Vairāk nekā 80% no SIA "Jūrmalas gaisma" veiktajiem darbiem ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības pasūtījumi, kurus SIA "Jūrmalas gaisma" veic saska