Ceļu, tiltu būve, uzturēšana un remonts

Uzņēmumā strādā kvalificēti ceļu būves un labiekārtošanas darbu speciālisti. To rīcībā ir visa nepieciešamā tehnika, asfaltēšanai, bruģēšanai un labiekārtošanai. Pārdomāta darba organizācija ļauj garantēt darbu kvalitāti un izpildes termiņu ievērošanu.
Darbinieku pieredze un uzņēmība ļauj realizēt dažāda lieluma būvniecības darbus. Mēs esam profesionāļi savā jomā un tas ļauj mums sniegt kvalitatīvus pakalpojumus ar garantiju. Kā galvenie uzņēmuma darbības virzieni ir ceļu, ietvju, ielu, laukumu būvniecība, kā arī inženierkomunikāciju izbūves dar
Nodrošinām pilnu ceļu segumu būvniecības procesu: objekta apsekošana, tāmes izstrāde, projekta saskaņošana, līguma sagatavošana, satiksmes organizēšana, būvniecības procesa izpilde sertificēta ceļu būvdarbu vadītāja uzraudzībā. Mūsu specializācija - grants, šķembu, asfalta un bruģa segumu izbūve, be