Projektu vadība

Uzņēmums TEHNODIZAINS dibināts 1999. gada 12. maijā. Kopš dibināšanas brīža uzņēmums sevi pozicionē kā inženierpakalpojumu uzņēmums, kas sniedz augsto tehnoloģiju risinājumu projektēšanas un īstenošanas pakalpojumus arhitektūras, dizaina un arhitekturālās iestiklošanas jauno tehnoloģiju saskars
Mēs radām produktu, kam paši ticam un vidi, kurai darbinieki vēlas piederēt un klienti atgriezties. Mūsu galvenie darbības veidi ir dažādu arhitektūras un dizaina projektu izstrāde, inženiertīklu projektēšana, teritorijas plānojumu izstrāde, zemes ierīcības projektu izstrāde, plaša klāsta darījumi a
Ūdensapgādes un kanalizācijas būvprojektu izstrāde. Komplekso projektu izstrāde visām komunikācijām.