Apakšzemes komunikācijas

SIA "Alfa-Geo" piedāvā visa veida mērniecības un topogrāfijas darbus līdz pat objektu ierakstīšanai zemesgrāmatā.
SIA “Preime” ir dibināta 2000. gadā. Mūsu saimnieciskās darbības pamatā ir mērniecības pakalpojumu sniegšana gan privātpersonām, gan juridiskām personām. Mēs veicam zemes īpašumu robežu kadastrālo uzmērīšanu, īpašumu sadalīšanu, topogrāfisko uzmērīšanu un topogrāfisko plāna izstrādi dažādos mērogos.