Izveidots Tenderu modulis

Izveidots Tenderu modulis

Ceturtdiena, 3 augustā, 2017

Vēlamies oficiāli paziņot, ka ir izveidots modulis “Tenderi” Latvijā, kurā var sekot līdzi visiem aktuālajiem valsts, reģionu un privātkompaniju tenderiem, un jums būs pieejama informācija:

1. Tendera nosaukums un informācija par tenderu

2. Tendera organizātors

3. Tendera atrašanās vieta

4. Sākuma un beigu termiņi

5. Sīkāka informācija par tenderu

6. Tendera dokumentācija

 

Tenderu katoga piemērs:

https://www.buvbaze.lv/images/buvTender/Tenderu_katalogs.jpg

Tendera struktāras piemērs:

https://www.buvbaze.lv/images/buvTender/Tendera_sludinajumu_piemers.jpg

 

Tendera modulī ir pieejams sadaļa: Plānotie būvdarbi, kur pieejama informācija:

1. Celtniecības darbu nosaukums

2. Kontroles iestāde

3. Celtniecības vieta

4. Celtniecības darbu veikšanas stadija

5. Pasūtītājs

6. Projekta izstrādātajs

7. Atļaujas statuss

 

Plānoto būvdarbu kataloga piemērs: 

https://www.buvbaze.lv/images/buvTender/Planotie_buvdarbi.jpg

Plānoto būvdarbu sludinājuma piemērs:

https://www.buvbaze.lv/images/buvTender/Planoto_Bubvdarbu_piemers.jpg 

 

Tendera modulī ir pieejams sadaļa: Iesniegtie būvprojekti, kur pieejama informācija:

1. Atļaujas pieprasījuma izskatīšanas sākuma datums

2. Atbildīgais projektētājs

3. Objekts

4. Objekta adrese

5. Zemes gabalu grupa

6. Prognozējamais apstiprinājuma datums

7. Apstiprinājuma datums

 

Reģistrēto būvatļauju piemērs:

https://www.buvbaze.lv/images/buvTender/Iesniegtie_buvprojekti.jpg

 

Tendera modulī ir pieejams sadaļa: Reģistrētās būvatļaujas, kur pieejama informācija:

1. Būvatļaujas sagatavošanas datums

2. Būvatļaujas izsniegšanas datums

3. Objekts

4. Objekta adrese

5. Statuss

6. Zemes gabala grupa

7.  Būvprojekta akcepta datums

 

Reģistrēto būvatļauju piemērs:

https://www.buvbaze.lv/images/buvTender/Registretas_buvatlaujas.jpg

 

Par tarifiem var iepazītiies šajā sadaļā. Tāpat Jūs varat izmantot testa periodu uz 7 dienām, lai iepazītos sīkāk ar Tenderu moduli.