Ikgādējie būvniecības konkursi un skates – kāpēc tie ir vajadzīgi un kādas ir to priekšrocības?

Ikgādējie būvniecības konkursi un skates – kāpēc tie ir vajadzīgi un kādas ir to priekšrocības?

Otrdiena, 11 aprīlī, 2017

Pēdējos 5, 10 gadus - katru gadu tiek rīkoti vairāki būvniecības konkursi un skates. Bet nedaudzie no mums par tiem zina. Vai ir nepiecešami būvniecības konkursi? Ja ir nepiecešami, tad kāpec? Kādas ir to priekšrocības? Kāpēc daudzi cilvēki nezina par konkursiem? Vai tie sniedz globālu tirgus atbalsti?. Ja sniedz, tad kādu?

Viens no popularākajiem konkursiem Latvijā:

"ENERGOEFEKTĪVĀKĀ ĒKA LATVIJĀ" www.energoefektivakaeka.lv . Konkursu "Energoefektīvākā ēka Latvijā" jau septiņus gadus organizē Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls "Būvinženieris". Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, renovāciju un rekonstrukciju (turpmāk tekstā – atjaunošanu), tādējādi samazinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

"Būvindustrijas Lielā Balva" www.buvindustrijaslielabalva.lv . Balso par nominantiem kategorijās: "Mūža ieguldījums būvindustrijā", "Gada inženieris", "Gada arhitekts", "Gada jaunais arhitekts/inženieris". Vērtētāji - būvniecības profesionāļi

"GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ " www.gadabuve.lv . Skati «Gada labākā būve Latvijā 2016» organizē Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība. Prominenta žūrija, kuras sastāvā ir 33 būvniecības industrijas nevalstisko organizāciju izvirzīti pārstāvji – praktiķi un mācībspēki, jau ir izvirzījuši finālam labākās Latvijas būves piecās nominācijās.

Pirmkārt, lai iepazītosar to kas notiek mums apkārt, to ko mēs bieži vien nepamanam. Katru gadu Latvijā tiek celti un rekonstruēti daudz svarīgu objektu, bet mēs pamanam tikai nelielu daļu no tiem.

Un, otrkārt mēs uzzinām par tirgus līderiem un tāda veida pasākumi dod iespēju saprast celtnieku/arhitektu/ inženieru līmeni, kas ir iespējams būvēt, konstruēt, atjaunot ar mūsu Latvijas uzņēmumu palīdzību, ka tie “saucās” un kur tos meklēt.

Daudzie nav dzirdējuši par šiem pasākumiem, jo tie netiek aktīvi reklamēti, un mediji nav īpaši ieientereseti tāda veida pasākumos – nozares reitingi nav pietiekami augsti.

Visbeidzot, gribētu teikt, kā šādi pasākumi ir nepiecešami un ir nepiecešama to popularizešana, lai celtniekiem būtu motivācija būvēt un prezentēt savus objektus, un lai  pasūtītajiem būtu iespēja izvēlēties kompānijas ar pieredzi, ar sabiedrisko objektu piemēriem un atbildību par savu darbu!

 

Un visbeidzot video no pēdēja pasākuma, 30.martā 2017.gadā, "GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ"