"BIM Solutions", SIA pievienojis(-а) pasākumu Semināri.
26 jūnijā 14:06
jūnijā 28 Pārdomāti risinājumi inženieriem.
Organizatori: "BIM Solutions", SIA

Inženieriem nepieciešamo programmu portfolio prezentācija. Tekla Structures, DEA StatiCa, Dlubal (RFEM), GEO5 Programma: 09:15-09:30 - Reģistrācija 09:30-10:00 - GEO5, Programma pamatu un pamatņu aprēķiniem 10:00-10:45 - Dlubal (RFEM), Programma būvkonstrukciju statikas aprēķiniem un dimensionēšanai

"BIM Solutions", SIA reģistrējās portālā.
6 februārī 02:23
Kompānijas reģistrēšana 6 februārī - 02:23 2015