Ogrē plāno būvēt jaunu bērnudārzu Ziņas

Ogrē plāno būvēt jaunu bērnudārzu

Otrdiena, 5 decembrī, 2023

Ogres novada domes sēdē atbalstīts lēmums par pašvaldības dalību atklātajā projektu konkursā ar projektu "Jaunas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Ogres pilsētā", aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Jauno ēku plānots būvēt Mālkalnes prospektā 10, kur jau pašlaik atrodas savulaik bērnudārza "Bitīte" vajadzībām būvēta ēka. Pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā bērnudārzs savu darbību pārtrauca, ēka nonāca valsts īpašumā. Vairākus gadus tajā tika izvietota Valsts Centrālā arhīva struktūrvienība, Ogres rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa, kā arī kopš 2016.gada vairākas telpas iznomātas privātajai pirmsskolas izglītība iestādei "Mikausis". Daļa ēkas netiek izmantota.

Pašvaldība informē, ka 2016.gadā tika sāktas sarunas ar valsts institūcijām par šī nekustamā īpašuma bezatlīdzības nodošanu pašvaldības īpašumā, lai pašvaldība, realizējot likumā "Par pašvaldībām" noteikto pašvaldības funkciju - gādātu par iedzīvotāju izglītību, varētu nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām bērnudārzā. Apmaiņai pret šo ēku pašvaldība nodrošināja Zemesgrāmatu nodaļas izvietošanu pašvaldībai piederošajā ēkā Brīvības ielā 44, Ogrē.

2017.gadā ēka nonāca pašvaldības īpašumā ar mērķi tajā ierīkot pirmsskolas izglītības iestādi. Sākotnēji projektos tika plānots veikt ēkas pārbūvi un energoefektivitātes paaugstināšanu, tomēr izvērtējot situāciju, tika secināts, ka ekonomiski izdevīgāk ir būvēt jaunu ēku.

Projektā "Jaunas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Ogres pilsētā" paredzēts veikt esošās ēkas Mālkalnes prospektā 10, Ogrē nojaukšanu, tās vietā uzbūvējot jaunu vispārējās pirmsskolas izglītības iestādi "Bitīte" - videi draudzīgu, energoefektīvu un ergonomiski aprīkotu ēku divos stāvos. Tāpat plānots veikt teritorijas labiekārtošanas darbus atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām un stāvvietas izveidei. Bērnudārzā tiktu izveidotas 12 grupiņas bērniem vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem.

Projekts tiks iesniegts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" pasākumā "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" izsludinātajā atklātajā projektu konkursā.

Projekta apstiprināšanas gadījumā Ogres novada pašvaldība apņemas nodrošināt finansējumu 6 426 807 eiro apmērā, kas sastāv no Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma attiecināmo izmaksu segšanai 5 000 000 eiro, projekta iesniedzēja nacionālā publiskā finansējuma attiecināmo izmaksu segšanai 1 362 287 eiro un pašvaldības finansējuma projekta neattiecināmo izmaksu segšanai 64 520 eiro.

Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu un daļēju priekšfinansējumu projekta īstenošanai, nepieciešamības gadījumā ņemot Valsts kases kredītu.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
6 gadu 1 mēnesis portālā
Bija online 25 februārī 19:48
Meklētājs būvniecības nozarē