Uzsāks teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu Ziņas

Uzsāks teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Pirmdiena, 19 jūnijā, 2017

2017. gada 23. maijā Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.110 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un izstrādes laika grafika izmaiņām”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 26. jūnija līdz 2017. gada 24. jūlijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 3. jūlijā plkst. 18:00 Ādažu novada pašvaldības administratīvās ēkas Ceriņu zālē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.

Ar teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un Vides pārskata projektu no 26.jūnija varēs iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un Vides pārskata projektu varēs iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv, sadaļā Būvniecība/Teritorijas plānojums un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidoto redakciju, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv vai arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) https://geolatvija.lv

Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2017. gada 24. jūlijam.

Avots: adazi.lv
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 4 mēneši portālā
Bija online 8 stundas pirms
Meklētājs būvniecības nozarē