Leļļu teātrī veiks plašus jumta konstrukciju nomaiņas darbus Ziņas

Leļļu teātrī veiks plašus jumta konstrukciju nomaiņas darbus

Otrdiena, 15 februārī, 2022

“Gadu mijā Latvijas Leļļu teātrī K. Barona ielā 16/18, Rīgā, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” vadībā uzsākti plaši demontāžas darbi, lai sagatavotu ēku atjaunošanas un energoefektivitātes projekta īstenošanai. Demontāžas laikā konstatētais norāda uz nepieciešamību rast papildu risinājumus tiem, kas jau ir paredzēti būvprojektā, paplašinot jumta konstrukciju nomaiņas apjomu, tādējādi nodrošinot ēkas ilgmūžību,” informē VNĪ NĪ attīstības pārvaldes direktors Jānis Ivanovskis-Pigits.

Vēsturiskajā 1911. gadā celtajā divstāvu ēkā 2021. gada nogalē VNĪ vadībā būvuzņēmējs uzsāka plašus demontāžas darbus. Gadu desmitu laikā Leļļu teātrī ir novērojams būtisks tehniskā stāvokļa nolietojums, kuru lietotājs ir mēģinājis risināt ar paša resursiem, taču būtiski uzlabojumi ir iespējami vienīgi ar visaptverošu ēkas pārbūvi, tādēļ sākotnēji plānotās ēkas energoefektivitātes uzlabošanas aktivitātes, kuras tiek finansētas no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, tika papildinātas ar nepieciešamajiem projektēšanas risinājumiem, kas paredz ieguldījumus ēkas būvkonstrukcijās un iekštelpu remontā, piesaistot valsts budžeta finansējumu.

“Atjaunošanas projektu realizācija vēsturiskās ēkās vienmēr ir izaicinājums. Jāsaprot, ka rokamies vēsturē, tādēļ nereti tieši demontāžas procesā rodas neplānoti atklājumi, kas prasa jaunus risinājumus. Balstoties uz būvekspertu slēdzienu par atsegtajām ēkas būvkonstrukcijām, pieņēmām lēmumu paplašināt ēkas jumta konstrukciju nomaiņas apjomu. Tuvāko nedēļu laikā tiks izstrādāts papildināts būvkonstrukciju risinājums un nodots būvekspertīzes veikšanai. Patlaban būvdarbi norit plānotajā laika grafikā. Turpinās darbi, kas saistīti ar pamatu pastiprināšanu, pāļu iestrādes darbi, kas novērsīs ēkas turpmāko sēšanos un deformācijas būvkonstrukcijās un nodrošinās ēkas ilgmūžību,” norāda J. Ivanovskis-Pigits.

Drīzumā būvlaukumā tiks uzsākta vecā jumta seguma demontāža un elektroinstalāciju ierīkošana. Tālākie darbi saistīti ar jaunas ārsienas izbūvi, jumta pārbūvi un citiem darbiem, kuru mērķis ir nodrošināt ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti, secīgi pārejot pie iekštelpu pārbūves un inženiertīklu izbūves.

Saskaņā ar SIA “Livland Group” izstrādātajiem projekta risinājumiem tiks uzlabots Leļļu teātra ēkas estētiskais un tehniskais stāvoklis, teātra darbinieki un apmeklētāji iegūs patīkamāku darba vidi, vienlaikus tiks panākts siltumenerģijas ietaupījums aptuveni 50% apmērā, kas ļaus ietaupītos līdzekļus novirzīt citiem mērķiem. Darba gaitā tiks siltinātas ēkas ārsienas, cokols, bēniņi un jumts, nomainīti logi un koka ārdurvis, modernizēts esošais siltummezgls, pārbūvētas un modernizētas apkures un ventilācijas sistēmas. Siltinot jumtu un nomainot tā segumu, gan skatītāju, gan aktieru ērtībām tiks paaugstināti Mazās zāles griesti, kas dos iespēju dažādot pieejamo izrāžu klāstu un rādīt arī marionešu teātri. Būvdarbus plānots pabeigt 2023. gadā.

Būvdarbus veic pilnsabiedrība “P un P BŪVNIECĪBAS GRUPA”, līgumcena 2,75 miljoni eiro bez PVN. Leļļu teātra atjaunošanas projekta finansēšanai sadarbībā ar Kultūras ministriju piesaistīts Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”

otrās projektu iesniegumu atlases kārtas un valsts budžeta finansējums (tostarp Covid-19 finansējums ekonomikas sildīšanai caur ieguldījumiem būvniecībā).

Ēka K. Barona ielā 16/18, Rīgā, ir kultūras un vēsturiska vērtība. Pēc arhitekta Ernesta Poles projekta 1911. gadā celtajā divstāvu ēkā ir atradies kino, aptieka, grāmatu spiestuve un zīmogu darbnīca, kafejnīca un vairākas tirgotavas. Ēkas ekspluatācija tika uzsākta 1924. gadā. Kopš 1944. gada te darbojas Latvijas Leļļu teātris. Nelielā ēka atrodas UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā. Laika gaitā ēka vairākkārt pārbūvēta (par šiem pārbūves procesiem precīzas informācijas nav), taču fundamentālus atjaunošanas darbus tā nav piedzīvojusi.

VNĪ vadībā šobrīd turpinās darbs pie 54 dažādiem valstiski nozīmīgiem būvniecības objektiem ar kopējo projektu budžetu 223 miljoni eiro. VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību ap 400 ēku un būvju nekustamajiem īpašumiem ar 1100 ēkām 1,02 miljonu kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 3600 zemes īpašumu 9,6 miljonu kvadrātmetru platībā. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100 % akcionārs ir Finanšu ministrija.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 gadu 3 dienas portālā
Bija online 31 janvārī 19:38
Meklētājs būvniecības nozarē