Schneider Electric aicina steidzami rīkoties oglekļa emisiju samazināšanai, paātrinot virzību uz nulles emisijām Ziņas

Schneider Electric aicina steidzami rīkoties oglekļa emisiju samazināšanai, paātrinot virzību uz nulles emisijām

Ceturtdiena, 14 oktobrī, 2021

Inovāciju samita Pasaules tūre 2021 mudina strauji paātrināt oglekļa emisiju samazināšanu, lai sasniegtu nulles emisiju mērķi līdz 2050. gadam. Schneider Electric vadošā ikgadējā Inovāciju samita Pasaules tūre (12. oktobris – 12. novembris) pievērsīsies globālajām klimata problēmām un kalpos par ceļvedi klientiem, partneriem, regulatoriem un politikas veidotājiem straujā emisiju samazināšanā, lai atbrīvotu pasaules ekonomiku no oglekļa emisijām šajā izšķirošajā desmitgadē.

 

Ir steidzami jārīkojas oglekļa emisiju samazināšanai

 

Savā uzrunā atklājot Inovāciju samita Pasaules tūri Žans-Paskāls Trikuārs (Schneider Electric prezidents un izpilddirektors) aicina klātesošos īstenot ļoti svarīgus pasākumus oglekļa emisiju samazināšanai un piedāvā paša Schneider Electric pētījumu - “The 2030 imperative: A race against time” - kā plānu, lai saglabātu globālās sasilšanas trajektoriju 1,5 °C grādu robežās. Šajā ziņojumā tiek sīki aprakstīta nepieciešamība šajā desmitgadē samazināt emisijas par 30–50 procentiem, salīdzinot ar pašreizējo līmeni. Citādi praktiski nav iespējams ierobežot temperatūras paaugstināšanos līdz 1,5 °C slieksnim, kā to norādījusi Starpvaldību klimata pārmaiņu komisija (IPCC).

 

 “Organizācijām šodien ir vajadzīgs uzticams partneris, kurš apvieno stratēģisko plānošanu un mērķu noteikšanu ar pārbaudītu risinājumu ieviešanas pieredzi, lai nodrošinātu ātrākus, taustāmus ilgtspējīgus rezultātus. Veiksmīgi pārvarot daudzas ilgtspējības problēmas, esam izstrādājuši un ieviesuši pasaulē vadošos digitālos un elektriskos risinājumus savos objektos un līdz ar to varam palīdzēt citiem virzīties ātrāk un tālāk,” saka Trikuārs.

 

Schneider Electric Ilgtspējas pētījumu institūta veiktā modelēšana parāda, kā līdz 2030. gadam var reāli un pieņemami samazināt CO2 emisijas par 10 Gt gadā.

 

Schneider Electric Ilgtspējas pētījumu institūta veiktā modelēšana parāda, kā līdz 2030. gadam var reāli un pieņemami samazināt CO2 emisijas par 10 Gt gadā. Ziņojumā galvenā uzmanība tika pievērsta pasaules siltumnīcefekta gāzu emisiju apakškopai. Saskaņā ar “The 2030 Imperative” scenāriju, kopējais emisiju apjoms ir 50 Gt CO2 gadā, no kura visu ar enerģiju saistīto emisiju bāzes līmenis ir 30 Gt CO2  gadā, ko ir iespējams samazināt par 30% (10 Gt CO2 gadā), kas ir ievērojams paātrinājums salīdzinājumā ar pašreizējiem solījumiem  (ap 3 Gt CO2 emisiju gadā, kas veido 10% no uzstādītā emisiju samazinājuma mērķa). Tomēr paliek ap 20 Gt ar enerģiju nesaistītu CO2 emisiju gadā, kas nav ietvertas šī ziņojuma ietvaros veiktajā modelēšanā.

 

Schneider Electric aicina valdības un korporācijas pielikt 3-5 reizes lielākas pūles. Institūts uzskata, ka vienīgais reālais ceļš uz panākumiem ir izmantot pārbaudītas digitālās tehnoloģijas un palielināt elektrifikāciju kā ātrāko veidu, kā samazināt oglekļa emisijas no ēkām, transporta un rūpniecības. Šī pieeja ļauj iegūt laiku, lai pievērstos sektoriem, kuros oglekļa emisijas ir grūti samazināt. Modelēšana skaidri parāda, ka alternatīvi ceļi radīs pārāk lielu slogu patērētājiem.

 

“Neskatoties uz pieaugošo tempu ilgtspējības jomā un arvien lielāku uzņēmumu skaitu, kas uzstāda vērienīgus mērķus klimata pārmaiņu novēršanai, šis pētījums atklāj, cik ļoti mums ir nepieciešams paātrinājums. Mēs uzņēmumā Schneider Electric esam unikāla risinājuma sastāvdaļa. Lai atbalstītu organizācijas to centienos samazināt oglekļa dioksīda emisijas un izpildīt saistības attiecībā uz klimatu, mēs paātrinām mūsu globālā ilgtspējības konsultāciju pakalpojumu biznesa paplašināšanos, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc nozīmīga progresa enerģētikas pārejas un klimata rīcības mērķu sasniegšanā,” saka Žans-Paskāls Trikuārs, Schneider Electric prezidents un izpilddirektors. “Organizācijām šodien ir vajadzīgs uzticams partneris, kurš apvieno stratēģisko plānošanu un mērķu noteikšanu ar pārbaudītu risinājumu ieviešanas pieredzi, lai nodrošinātu ātrākus, taustāmus ilgtspējīgus rezultātus. Veiksmīgi pārvarot daudzas ilgtspējības problēmas, esam izstrādājuši un ieviesuši pasaulē vadošos digitālos un elektriskos risinājumus savos objektos un līdz ar to varam palīdzēt citiem virzīties ātrāk un tālāk.”

 

 

Stratēģijas un risinājumi, lai samazinātu emisijas vērtību ķēdēs

 

Balstoties uz savu vadošo lomu ilgtspējības jomā un uzņēmuma uzstādītajam ilgtspējas indeksa mērķim 2021. – 2025. gadam, Schneider Electric paplašina savu globālo ilgtspējības konsultāciju biznesu, izmantojot savus 10 panākumu gadus enerģētikas un ilgtspējības pakalpojumu jomā.

 

Virzoties uz savu mērķi – veicināt ilgtspējīgu inovāciju un veidot nulles emisiju ceļus, Schneider Electric palīdz klientiem daudzās nozarēs ieviest jauninājumus un pāriet uz atvērtām, sadarbspējīgām, digitālām un vienkāršotām sistēmām un gudrākiem uzņēmējdarbības veidiem. Inovāciju samita Pasaules tūres ietvaros Schneider Electric nāk klajā ar digitāliem jauninājumiem oglekļa emisiju samazināšanai mājās, ēkās, datu centros, elektrotīklos un rūpniecībā.

 

Gudrās mājas, elastīgi digitālie tīkli, gudra elektrības sadale  - šodien mēs esam liecinieki digitalizācijas un elektrības konverģencei ar programmatūru. Elektrība padara enerģiju zaļu un ir labākais dekarbonizācijas vektors. Konverģence rada “Elektrību 4.0” - degvielu Jaunajai elektriskajai pasaulei.

 

Nākotnes industrijas: Elastīgas, ilgtspējīgas, ar nākamās paaudzes automatizāciju.

 

Efektivitātes un veiklības pakāpeniskas izmaiņas var panākt, izmantojot mākslīgo intelektu, digitālo dvīņu tehnoloģiju, cilvēku izpratni, ko atbalsta uzlabota analītika, un no piegādātājiem neatkarīgu rūpniecisko programmatūru, tostarp AVEVA veiktspējas izlūkošanu.

 

 

Par Schneider Electric

 

Schneider mērķis ir dot iespēju visiem maksimāli izmantot mūsu enerģiju un resursus, nodrošinot progresu un ilgtspējību visiem. Mēs to saucam Life Is On.

 

Mūsu misija ir būt jūsu digitālajam partnerim ilgtspējības un efektivitātes jomā.

 

Mēs veicinām digitālo transformāciju, integrējot pasaulē vadošās procesu un enerģētikas tehnoloģijas, no gala punkta līdz mākoņiem savienojot produktus, vadības ierīces, programmatūru un pakalpojumus visā dzīves ciklā, nodrošinot integrētu uzņēmuma pārvaldību mājām, ēkām, datu centriem, infrastruktūrai un rūpniecībai.

 

Mēs esam vietējākā no globālajām kompānijām. Mēs esam atvērtu standartu un partnerattiecību ekosistēmu aizstāvji, kuri aizraujas ar mūsu kopīgo jēgpilno mērķi, iekļaujošām un nostiprinātām vērtībām

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
3 gadi 8 mēnešu 20 dienu portālā
Bija online 21 oktobrī 22:50
Meklētājs būvniecības nozarē