Lems par Rīgas būvvaldes un arhitekta biroja likvidēšanu, to funkcijas nododot Pilsētas attīstības departamentam Ziņas

Lems par Rīgas būvvaldes un arhitekta biroja likvidēšanu, to funkcijas nododot Pilsētas attīstības departamentam

Trešdiena, 13 janvārī, 2021

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja šodien lems par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" un Rīgas pilsētas būvvaldes likvidēšanu, liecina komitejas sēdes darba kārtība.

Minētās institūcijas plānots likvidēt ar šī gada 31.augustu, no 1.septembra nododot to funkcijas Pilsētas attīstības departamentam.

Departaments būs Rīgas pilsētas arhitekta biroja un Rīgas pilsētas būvvaldes tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmējs.

Lai šo procesu īstenotu, plānots izveidot Rīgas pilsētas arhitekta biroja un Rīgas pilsētas būvvaldes likvidācijas komisiju. Par komisijas priekšsēdētāju plānots iecelt Pilsētas attīstības departamenta direktoru, bet par tās locekļiem - iesaistīto institūciju vadītājus, Finanšu departamenta direktoru un Juridiskās pārvaldes vadītāju.

Komisijai arī jāveic likvidējamo iestāžu personāla novērtēšana, apzinot, kuriem darbiniekiem tiek nodrošinātas tiesības pāriet darbā uz citām Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijām un ar kuriem ir izbeidzamas darba tiesiskās attiecības.

Plānots noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar likvidācijas procesu nodrošināšanu, sedzami no attiecīgās iestādes līdzekļiem.

Pilsētas attīstības komiteja plāno uzdot atbildīgajām struktūrām līdz 1.martam izstrādāt un prezentēt jaunās struktūras stratēģisko vīziju un definēt galvenos risināmos uzdevumus.

Līdz 31.martam plānots definēt kritērijus un sasniedzamos rezultātus, uz kuriem pamatojoties tiks izvērtēta reorganizācijas mērķu sasniegšana trīs un piecu gadu periodā.

Līdz 30.aprīlim plānots izstrādāt departamenta organizatorisko struktūrshēmu, aprakstot katras pārvaldes un nodaļas uzdevumus, izstrādājot un aprakstot procesu organizāciju un iekšējos sadarbības modeļus.

Līdz 31.maijam jābūt detalizēti aprakstītai katras padomes vai komisijas lomai, sastāvam, darba organizācijai un iekšējai komunikācijai.

Tāpat līdz 31.maijam jāveic jaunās struktūras un situāciju modelēšana ar dizaina domāšanas metodes pielietošanu, no klienta perspektīvas izanalizējot procesu, ieguvumus, nepieciešamos uzlabojumus, un pēc vajadzības koriģējot plānotos organizācijas darbības procesus.

Finanšu aprēķini budžeta projekta grozījumu sagatavošanai jāveic līdz 30.jūnijam. Savukārt līdz 30.jūlijam jāizstrādā komunikācijas stratēģija ar Rīgas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, identificējot mērķa grupas, komunikācijas metodes un kanālus, definējot komunikācijas stila standartu, kā arī nozīmējot atbildības satura veidošanā jaunajā struktūrā.

Korupcijas risku novēršanas modelis jāizstrādā 30.augustam, bet līdz 2022.gada 25.janvārim jāveic funkciju un uzdevumu korupcijas risku izvērtējums.

Ar Rīgas būvvaldes un arhitekta biroja pievienošanu departamentam plāno modernizēt būvniecības un attīstības procesus pilsētā, aģentūrai LETA skaidroja Rīgas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja vietniece Justīne Panteļējeva.

Viņa uzsvēra, ka institūcijas kā tādas netiks likvidētas, bet gan pievienotas departamentam, lai būvniecības procesi ritētu ātrāk. Ar reorganizāciju izildinstitūcijas tikšot stiprinātas un to darbs uzlabots.

Līdzīgu viedokli pauda arī Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis (JV), kurš norādīja, ka pašlaik bieži vien klienti, piemēram, attīstītāji ir spiesti ceļot no vienas iestādes pie otras, lai nokārtotu visu ar būvniecību saistīto dokumentāciju un katra no iestādēm prasa kaut ko citu.

Šis solis ļaušot visas formalitātes nokārtot "pie viena galda" vienā iestādē, skaidroja Ķirsis. Viņš arī norādīja, ka apvienošanas rezultātā iespējama arī resursu ekonomija.

Domnieki atzina, ka tiks veikti nepieciešamie uzlabojumi, lai mazinātu korupciju būvniecības plānošanas procesā.

Atbalstu būvvaldes un arhitekta biroja likvidēšanai pauda arī opozīcijas pārstāvis Oļegs Burovs (GKR), kurš skaidroja, ka neredz vajadzību pēc atsevišķām šādām institūcijām. "Gods kalpot Rīgai" Rīgas domes frakcija gan vēl neesot lēmusi, vai domes sēdē atbalstīs šādu lēmumu, bet viņš šo ideju atbalstot.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvā pieejamā informācija, Būvvalde savulaik jau bija viena no departamenta struktūrvienībām un tika nodalīta no 2009.gada 1.janvāra. Toreiz reorganizācija tika pamatota ar būvniecības procesa sakārtošanu, nelikumību un korupcijas izskaušanu un Rīgas pašvaldības prestiža celšanu.

Minēto reorganizāciju izraisīja korupcijas skandāls, kurā bija iesaistīts kādreizējie Pilsētas attīstības departamenta direktors Vilnis Štrams un viņa vietnieks Pēteris Strancis, kā arī departamenta administrācijas vadītājs Raimonds Janita.

Korupcijas lietā bija piecas epizodes, no kurām četras saistītas ar kukuļu pieprasīšanu un pieņemšanu dažādu būvniecības ieceru īstenošanai. Iesaistītās personām tika piespriesti reāli cietumsodi.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 11 mēnešu 20 dienu portālā
Bija online 22 janvārī 17:02
Meklētājs būvniecības nozarē