Rīdzinieki jautā: kā saņemt līdzfinansējumu mājas remontam 50% apmērā? Ziņas
Foto: riga.lv

Rīdzinieki jautā: kā saņemt līdzfinansējumu mājas remontam 50% apmērā?

Otrdiena, 18 aprīlī, 2017

 

Rīgas dome ir uzsākusi namu apsaimniekošanas reformu – daudzdzīvokļu mājas var saņemt 50% līdzfinansējumu no pašvaldības, veicot jebkādus remontdarbus. Rīga.lv uzzināja sīkāk, kā saņemt šos līdzekļus.

Kā var pretendēt uz finansējumu?

1. Mājas iedzīvotājiem ir jāsapulcējas un jāorganizē dzīvokļu īpašnieku biedrība.

2. Kad šis solis ir izdarīts, dzīvokļu īpašnieku biedrība četru gadu laikā var saņemt Rīgas domes līdzfinansējumu 50% apmērā jebkuriem remontdarbiem, kurus iedzīvotāji vēlas veikt savā mājā, sākot no pastkastu nomaiņas, līdz pat pilnīgai renovācijai. Ja remonts maksā 5000 eiro, tas nozīmē, ka Rīgas dome apmaksās pusi – 2 500 eiro, savukārt iedzīvotājiem atliks nomaksāt atlikušos 50%.

3. Tāpat šāda māja nākamajos divos taksācijas gados saņems nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 90% apmērā.

Šie atvieglojumi attiecas arī uz tām mājām, kurās iedzīvotāju biedrības ir bijušas izveidotas jau iepriekš.

Uz līdzfinansējumu pretendē visas mājas, neatkarīgi no tā, vai māju apsaimnieko privātais vai pašvaldības apsaimniekotājs.

Kāpēc nepieciešams izveidot dzīvokļu īpašnieku biedrību?

Daudzas Rīgas mājas ir sliktā tehniskajā vai pat pirmsavārijas stāvoklī. Taču iedzīvotāji tās nespēj savest kārtībā vieni. Jebkuri darbi mājā ir jāieplāno un  jārealizē kopīgi, jo māja un tās pagalms ir dzīvokļu īpašnieku kopējā teritorija. Ir ļoti svarīgi, lai iedzīvotāji aktīvāk iesaistītos procesos, kas saistīti ar mājas pārvaldīšanu. Ir svarīgi, lai tiktu plānoti nepieciešamie remonti un lai iedzīvotāji uzņemtos atbildību par vietu, kurā viņi dzīvo, būtu gatavi ieguldīt tajā savu naudu. Lai  iedzīvotāji varētu darboties vienoti, nevis katrs pats par sevi, nepieciešams izveidot biedrību.

Šāda biedrība var ne tikai pieņemt lēmumus saistībā ar remontiem, bet arī kvalitatīvāk kontrolēt apsaimniekošanas uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Un, ja cilvēki redz, ka remontu ir iespējams veikt par lētāku naudu, un par to pašu summu iespējams paveikt vairāk, aktivitāte pieaug.

Kas ir līdzfinansējums?

Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašnieku biedrība no Rīgas domes saņems 50% no izdevumu summas, kas saistīta ar remontdarbiem. Tas nav ne kredīts, ne aizdevums. Tā ir bezmaksas finansiālā palīdzība no pašvaldības, kuru nav nepieciešams atdot atpakaļ un kas iedzīvotājiem neuzliek nekādas papildus finansiālās saistības.

Līdzfinansējuma summu nosaka apstiprinātā tāme. Ja remontdarbi maksā 1000 eiro, tad Rīgas dome apmaksās 500, ja 10 000 eiro, tad pašvaldība no šīs summas dzēsīs 5 000 eiro.

Vienīgā prasība – iedzīvotāju biedrības izveidošana.

Kas mainīsies, izveidojot dzīvokļu īpašnieku biedrību?

Mājas apsaimniekošanas ziņā nekas, ja vien paši mājas iedzīvotāji to nevēlas. Iedzīvotāji var pieņemt lēmumu un apsaimniekot māju paši, mainīt apsaimniekotāju vai paaugstināt to algu, stingrāk to kontrolēt. Bet tikai tādā gadījumā, ja ir pārliecība, ka viņi to spēs izdarīt. Šeit dzīvokļu īpašniekiem ir izvēles tiesības. Galvenais, lai cilvēki apvienotos un plānotu, kā savest kārtībā Rīgas dzīvojamo fondu.

Daudzdzīvokļu dzīvojamais fonds Rīgā sastāda aptuveni 12 miljonus kvadrātmetru, kas ir aptuveni 69% no kopēja fonda (RD NEKIP 2014). Daudzdzīvokļu kvartālos dzīvo ~ 85% Rīgas iedzīvotāju (CSB 2011).

 

Avots: riga.lv
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 gadu 1 mēnesis 19 dienu portālā
Bija online 19 martā 15:16
Meklētājs būvniecības nozarē