Izsludināti konkursi uz Rīgas namu pārvaldnieka un Rīgas ūdens padomes locekļu amatiem Ziņas

Izsludināti konkursi uz Rīgas namu pārvaldnieka un Rīgas ūdens padomes locekļu amatiem

Trešdiena, 20 maijā, 2020

Rīgas dome izsludinājusi konkursus uz Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrību "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) un "Rīgas ūdens" padomes locekļu amatiem, aģentūru LETA informēja pilsētas izpilddirektores pārstāvis Guntis Kārkliņš.

Plānots, ka katrā kapitālsabiedrības padomē darbosies trīs padomes locekļi. Kandidāti uz amatiem var pieteikties līdz 8.jūnijam.

Kandidātiem ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām minimālajām prasībām un jāapliecina, ka nepastāv amata ieņemšanas ierobežojumi. Papildus kapitāla daļu turētājs ir noteicis, ka, lai pildītu padomes locekļa pienākumus, pretendentam ir jābūt orientētam uz attīstību, jāpiemīt stratēģiskam redzējumam, plānošanas un organizēšanas prasmēm, kā arī atbildības sajūtai.

Ņemot vērā, ka padomēs darbosies pa trim locekļiem, katram ir noteiktas specifiskas profesionālās pieredzes prasības.

Katrā padomē tiek meklēts kandidāts ar kompetenci finanšu jautājumu un audita, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā. Pretendentam pēdējo desmit gadu laikā ir jābūt vismaz trīs gadu darba pieredzei finanšu vadības jautājumos, investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos. Jābūt arī izpratnei par jautājumiem, kas saistīti ar kapitālsabiedrības darbības jomu.

Darbam padomēs tiek arī meklēti kandidāti ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, kā arī korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā. Pretendentam pēdējo desmit gadu laikā ir jābūt vismaz trīs gadu darba pieredzei biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā, pieredzei nozīmīgu pārmaiņu vadībā un pierādāmai pieredzei korporatīvās pārvaldības jautājumos. Vēlama arī pieredze nozīmīgu strukturālu reorganizāciju plānošanā un/vai īstenošanā, kā arī izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar kapitālsabiedrības darbības jomu. 

Tāpat katra uzņēmuma padomē darbosies viens padomes loceklis, kura specifiskā profesionālā pieredze atbilst uzņēmuma darbības profilam.

RNP padomes locekļa amata kandidātam pēdējo desmit gadu laikā ir jābūt vismaz trīs gadu darba pieredzei nekustamo īpašumu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, izpratnei par jautājumiem, kas saistīti ar minētajām darbības jomām, kā arī pēdējo desmit gadu laikā jābūt vismaz trīs gadu darba pieredzei uzņēmumu un komandas vadībā.

Savukārt "Rīgas ūdenim" tiek meklēts padomes loceklis, kuram pēdējo desmit gadu laikā ir vismaz trīs gadu darba pieredze ūdenssaimniecības vai citu komunālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā, izpratnei par jautājumiem, kas saistīti ar minētajām darbības jomām, kā arī pieredzei uzņēmumu un komandas vadībā.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam, RNP un "Rīgas ūdens" uzņēmumos ir jāizveido padomes. 

Nominācijas komisijā darbosies Rīgas domes Personāla nodaļas vadītāja Rita Logins, VAS "Valsts nekustamie īpašumi" valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevics, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Alda Ozola un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs. Komisiju vadīs pilsētas izpilddirektore Iveta Zalpētere.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 7 mēnešu 24 dienas portālā
Bija online 24 septembrī 12:23
Meklētājs būvniecības nozarē