Valsts nekustamie īpašumi klientiem piemēros nomas maksas atbrīvojumu vai samazināšanu Ziņas

Valsts nekustamie īpašumi klientiem piemēros nomas maksas atbrīvojumu vai samazināšanu

Pirmdiena, 6 aprīlī, 2020

"Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot maksu par īpašumu nomu, pamatojoties uz atbilstību noteiktajiem kritērijiem un nomnieka iesniegumu, aģentūru LETA informēja informē VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.

Kapitālsabiedrība atbalstu sniegs saistībā ar Covid-19 izplatības radītajām sekām uzņēmējiem atbilstoši 2.aprīlī Ministru kabinetā pieņemtajiem noteikumiem. Atbalsts tiks noteikts par periodu no 2020.gada 12.marta līdz dienai, kad spēku zaudēs likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību".

Lūgumu izskatīt nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma iespējas šobrīd VNĪ ir iesnieguši 211 uzņēmumi, kas pārstāv visdažādākās nozares: 34% - pakalpojumi, 22% - ēdināšana, 15% - izglītība, 13% - tirdzniecība, 7% - viesnīcas, 6% - ārstu prakse un 4% - azartspēles. Tie ir aptuveni 25% no VNĪ komercnomniekiem.

Patlaban VNĪ sadarbojas ar vairāk nekā 9000 nomnieku, no kuriem mazāk nekā 10% jeb 850 ir komercuzņēmumu. Starp tiem ir pazīstami sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, veikali, veselības centri, aptiekas, viesnīcas un citi.

"Neskatoties uz to, ka mūsu galvenais uzdevums ir valsts iestāžu nodrošināšana ar to specifikai un darbībai atbilstošām telpām, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un kritiskās infrastruktūras uzturēšana, nozīmīgu vietu ieņem arī telpu iznomāšana komercuzņēmumiem, tāpēc vēlamies īpaši šobrīd sniegt visu iespējamo atbalstu mūsu nomniekiem un partneriem, kas pašreizējās ārkārtas situācijas dēļ ir nonākuši grūtībās," pauda Vārna.

Atbilstoši 2.aprīlī valdībā atbalstītajiem noteikumiem "Par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību", VNĪ, neveicot grozījumus nomas līgumā, piemēros atvieglojumus, ņemot vērā klientu atbilstību noteiktajiem kritērijiem.

Kritēriji paredz, ka komersanta ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar attiecīgo mēnesi, 2019.gadā ir samazinājušies vismaz par 30%, bet, ja komersants saimniecisko darbību sācis 2019.martā vai vēlāk, tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada martā vai aprīlī ir samazinājušies vismaz par 30% salīdzinot ar vidējo mēneša ieņēmumu no saimnieciskās darbības apmēra laika periodā līdz 2020.gada 29.februārim.

Tāpat kritērijos noteikts, ka komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrēto nodokļu parādu, kas pārsniedz 1000 eiro, komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav maksātnespējas process, komersantam pēdējā gada laikā nav bijušas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju, tas ir, trīs vai vairāk nomas maksas vai citu maksājumu kavējumi. Ja kavējumi ir bijuši, 2020.gada 29.februāri ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju vai norēķini pilnā apmērā veikti saskaņā ar iznomātāju saskaņoto parādu atmaksas grafiku.

VNĪ piemēros nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā, savukārt nomas maksas samazinājums tiks piemērots atbilstoši komersanta (nomnieka) ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas.

Tāpat nomniekam nepiemēros kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot maksājumus par patērētajiem pakalpojumiem - elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Lai saņemtu atbalstu komersantam uz dokumentu nodošanas brīdi vienotajā "de minimis" atbalsta uzskaites sistēmā jāiesniedz elektroniski "de minimis" uzskaites veidlapu par citu saņemto "de minimis" atbalstu, vai jānorāda "de minimis" atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru. "De minimis" uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz komersanta - atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. 

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai nomnieki tiek aicināti iesniegt iesniegumus un apliecinājumus atbilstībai augstāk minētajiem kritērijiem sūtot uz "vni@vni.lv".

VNĪ šobrīd īsteno 118 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1200 ēkām 1,1 miljona kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 miljonu kvadrātmetru platībā. Uzņēmums dibināts 1996.gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
4 gadi 10 mēnešu 12 dienu portālā
Bija online 31 janvārī 19:38
Meklētājs būvniecības nozarē