Pašvaldību aizņēmumiem bērnudārzu būvniecībai šogad būs pieejami papildu septiņi miljoni eiro Ziņas

Pašvaldību aizņēmumiem bērnudārzu būvniecībai šogad būs pieejami papildu septiņi miljoni eiro

Trešdiena, 1 aprīlī, 2020

2020.gada valsts budžetā aizdevumu nodrošināšanai pašvaldībām pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projektu īstenošanai būs pieejami vēl papildus septiņi miljoni eiro, šodien lēma valdība

Saskaņā ar vidējā termiņa budžeta ietvaru, ikgadējais pašvaldību kopējais aizņēmumu pieļaujamais palielinājums vidējā termiņā 2020., 2021. un 2022.gadam ir noteikts 118 miljoni eiro. 

Tomēr, balstoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sniegto informāciju, Finanšu ministrija ir aicinājusi valdību lemt palielināt kopējo aizņēmumiem paredzēto summu, lai nodrošinātu pašvaldībām aizņēmumus jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, mazinot bērnu rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs.

Tā rezultātā valdība ir lēmusi kopējo ikgadējo aizdevumu apjomu bērnudārzu būvniecībai palielināt vēl par septiņiem miljoniem eiro, sasniedzot 125 miljonus eiro.

Vienlaikus valdība ir apstiprinājusi arī VARAM izstrādātos noteikumus, balstoties uz kuriem tiks vērtēti pašvaldību iesniegtie projekti. Noteikumi paredz, ka pašvaldības savus investīciju projektus varēs iesniegt izvērtēšanai mēneša laikā no noteikumu spēkā stāšanās brīža. 

Projektus varēs iesniegt, ievērojot vairākus nosacījumus. Proti, projektus varēs iesniegt vietvaras, kurās 2019.gada 1.oktobrī bērnu skaits, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un ir rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, ir lielāks par 100 bērniem, un informācija par bērnu rindu ir iesniegta ministrijā 2019.gadā.

Tāpat varēs iesniegt projektus, kuru maksimālais valsts budžeta aizdevuma apjoms nepārsniedz 12 000 eiro par vienas vietas izveidi, kas ir 75% no kopējām būvdarbu izmaksām. 

Pašvaldībai būs arī nodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 25% apmērā no kopējām būvdarbu izmaksām, kā arī jābūt izstrādātam tehniskajam projektam vai noslēgtam līgumam par tehniskā projekta izstrādi, vienlaikus paredzot, ka būvdarbi tiks uzsākti līdz šī gada 31.decembrim un būs pabeigti līdz 2022.gada beigām.

Kā prioritāte ir noteikti "augstas gatavības projekti", kam ir izstrādāts tehniskais projekts vai noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi un kuru būvdarbus plānots uzsākt līdz šī gada 31.decembrim. 

Ministrija mēneša laikā no projektu iesniegšanas brīža izvērtēs tos konkursa veidā. Pēc izvērtēšanas tie tiks sarindoti prioritārā secībā, kuriem ir viszemākās vienas vietas izveides izmaksas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, vērtējot pēc kopējām būvdarbu izmaksām, skaidro VARAM. 

VARAM sagatavos prioritāro pašvaldību iesniegto investīciju projektu sarakstu atbilstoši kopējām valsts budžeta aizdevuma apmēram 2020.gadā un vidējā termiņā, kā arī rezerves projektu sarakstu, kas tiks atbalstīts rindas kārtībā gadījumā, ja būs pieejami papildu līdzekļi.

Balstoties uz VARAM rīcībā esošajiem datiem, 2019.gada oktobrī kopējā reālā rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm bija 9973 bērni.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 3 mēneši 25 dienu portālā
Bija online 12 stundas pirms
Meklētājs būvniecības nozarē