EIB aizdod Altum 18 miljonus eiro uzņēmumu energoefektivitātes projektu finansēšanai Latvijā Ziņas

EIB aizdod Altum 18 miljonus eiro uzņēmumu energoefektivitātes projektu finansēšanai Latvijā

Pirmdiena, 2 martā, 2020

 Eiropas Investīciju banka (EIB) ir parakstījusi aizdevuma līgumu ar VAS "Attīstības finanšu institūciju "Altum"" ("Altum") 18 miljonu eiro apjomā uzņēmumu energoefektivitātes projektu finansēšanai Latvijā, aģentūru LETA informēja "Altum".

Finansējumu papildina garantija trīs miljonu eiro apmērā no instrumenta "Energoefektivitātes privātais finansējums (PF4EE)", ko programmas LIFE ietvaros nodrošina Eiropas Savienība. Par līguma parakstīšanu tika paziņots ceturtdien divpusējā sanāksmē, kurā piedalījās EIB priekšsēdētāja vietnieks Tomass Estross un "Altum" valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.

Līgums ar "Altum" ļaus Latvijas uzņēmumiem šo enerģiju izmantot vēl efektīvāk. Programma atbalstīs energoefektivitāti un neliela mēroga ieguldījumus atjaunojamos energoresursos mazajos un vidējos uzņēmumos, vidējas kapitalizācijas uzņēmumos un dažos gadījumos lielos uzņēmumos, īpaši rūpniecībā. 

Finansējumu var saņemt, piemēram, ēku renovācijai nolūkā padarīt tās energoefektīvākas vai rūpniecības procesu pārstrukturēšanai. Konkrēti tas var būt darbs pie centralizētām siltumapgādes sistēmām, ēku siltumizolācija, logu un durvju nomaiņa, kā arī neliela mēroga atjaunojamās enerģijas projekti un energovadības sistēmas.

"Lai Eiropa sekmīgi pārorientētos uz klimata neitrālu ekonomiku, ir nepieciešami ievērojami ieguldījumi energoefektivitātē. Izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, "Altum" varēs sniegt atbalstu Latvijas uzņēmumu projektiem infrastruktūras uzlabošanā un enerģijas patēriņa samazināšanā. Katra šāda iniciatīva ir ieguldījums, lai Eiropa līdz 2050.gadam varētu sasniegt klimata neitralitāti," norādīja Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis.

EIB priekšsēdētāja vietnieks Estross uzsvēra, ka energoefektivitātei ir liela nozīme cīņā pret klimata pārmaiņām. "Ieguldījumi ar klimatu saistītos projektos neattiecas tikai uz enerģijas ražošanu vai e-mobilitāti, ir jāpieliek lielas pūles, lai labāk pārvaldītu un izmantotu mūsu patērēto enerģiju. Saskaņā ar EIB apņemšanos līdz 2025.gadam palielināt finansējuma daļu klimata jomā līdz 50% EIB pilnībā atbalsta šo projektu kopā ar mūsu ilgtermiņa partneri "Altum", kas sniegs Latvijas uzņēmumiem iespēju uzlabot situāciju vides jomā un izdot mazāk naudas par enerģiju," komentēja Estross

Savukārt "Altum" valdes priekšsēdētājs Bērziņš pauda, ka Latvijā ir milzīgs potenciāls ilgtspējīgu videi draudzīgu projektu ieviešanai. "Altum" aptauja atklājusi, ka aptuveni puse uzņēmumu ir apsvērusi iespēju ieviest energotaupības pasākumus, bet tikai retais uzņēmums ir spēris praktiskus soļus šī mērķa sasniegšanai. 

Bērziņš informēja, ka jau šobrīd sekmīgi notiek "Altum" zaļo obligāciju emisijā piesaistītā finansējuma izmantošana energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā. Papildus zaļo obligāciju finansējumam, šis finansējums ļaus piedāvāt aizdevumus uzņēmējiem un energoservisa kompānijām ar būtiski garāku atmaksas periodu līdz 15 gadiem. 

"Šo aizdevumu papildina EIB garantijas līgums "Altum" sniegtajiem aizdevumiem, padarot "Altum" finansējumu ilgtspējas, energoefektivitātes un klimata pārmaiņu mazinošu projektu realizācijai ar zemāku procentu likmi un ar mazāku nodrošinājumu no klienta puses," skaidroja Bērziņš.

EIB ir Eiropas Savienības iestāde, kas pieder ES dalībvalstīm un sniedz ilgtermiņa aizdevumus. Tā piešķir ilgtermiņa finansējumu stabiliem ieguldījumiem un līdz ar to veicina ES politikas mērķu sasniegšanu. Pēdējo piecu gadu laikā EIB ir piešķīrusi vairāk nekā 460 miljonus eiro projektu finansēšanai Latvijā. EIB uzsāka sadarbību ar "Altum" 2009.gadā, kad ar institūcijas priekšteci "Latvijas Hipotēku un zemes banku" tika parakstīts aizdevuma līgums 100 miljonu eiro apmērā.

"Altum" ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas piedāvā valsts atbalstu dažādām mērķauditorijām, izmantojot finanšu instrumentus (piemēram, aizdevumus, kredītu garantijas, ieguldījumus riska kapitāla fondos utt.). "Altum" izstrādā un īsteno valsts atbalsta programmas, lai kompensētu tirgus trūkumus, kurus nevar novērst privātas finanšu iestādes. 

PF4EE ir kopīgs EIB un Eiropas Komisijas finanšu instruments, kas stimulē finanšu iestāžu aizdevumus energoefektivitātes jomā. Šī ir desmitā operācija programmas ietvaros un pirmā operācija Latvijā. PF4EE instrumenta riska dalīšanas mehānisms ir riska mazināšanas mehānisms, kas ļauj finanšu starpniekiem daļēji atgūt zaudējumus, kuri tiem var rasties, piedāvājot jaunizveidotos energoefektivitātes aizdevumu portfeļus galīgajiem saņēmējiem.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 gadu 3 mēneši 28 dienu portālā
Bija online 17 stundas pirms
Meklētājs būvniecības nozarē