Apstiprina Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta grozījumus 9,15 miljonu eiro apjomā Ziņas

Apstiprina Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta grozījumus 9,15 miljonu eiro apjomā

Piektdiena, 18 oktobrī, 2019

Liepājas pilsētas dome apstiprinājusi 2019.gada budžeta grozījumus 9,15 miljonu eiro apmērā, aģentūru LETA informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga daļā.

Pašvaldībā informēja, ka grozījumi budžetā bija nepieciešami, lai sadalītu piešķirtās valsts mērķdotācijas izglītības iestādēm, nodrošinātu finansējumu Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai un segtu finansējumu prioritāriem pasākumiem un projektiem.

Grozījumi paredz, ka valsts budžeta transfertu ieņēmumi palielinās par 5,1 miljonu eiro, no šīs summas paredzēti maksājumi, lai segtu izdevumus saistībā ar dažādiem izglītības pasākumiem, pašvaldību pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām.

194 196 eiro paredzēti mērķdotācijas interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai. Tāpat papildu finansējums paredzēts konsultatīvā metodiskā centra funkciju nodrošināšanai, sporta programmu pedagogu darba samaksai, augstas klases sportistu sagatavošanas centra finansēšanai un mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba samaksai.

Pamatbudžetā no papildu ieņēmumiem lielākā daļa tiek plānota izglītības nozarei. Piešķirtie 448 105 eiro paredzēti pedagogu atalgojuma palielināšanai, ugunsdrošības pasākumiem, ēdināšanas pabalstiem, pašvaldības līdzfinansējumam privātajām izglītības iestādēm un aukļu dienestam, savstarpējiem norēķiniem par Liepājā deklarētajiem izglītojamajiem.

Tāpat finansējums plānots tautas tērpu izgatavošanai XII Latvijas skolu un jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem un projekta "Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveide" uzsākšanai - teritorijas sakārtošanai.

Sporta nozarei piešķirti papildu 193 663 eiro, kas paredzēti pedagogu atalgojuma celšanai, telpu apsaimniekošanai un attīstībai, kā arī jaunas ledus mašīnas un tablo iegādei Liepājas olimpiskā centra (LOC) Ledus hallē.

Kultūras nozares attīstībai piešķirti 110 773 eiro, kas paredzēti SIA "Liepājas teātris" jauniestudējumiem un bīdāmo stikla starpsienu izbūvei SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojam".

Ekonomiskajai darbībai piešķirti papildu 200 582 eiro, tai skaitā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai un pilsētas videonovērošanas sistēmas uzlabošanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 519 417 eiro, ko plānots izlietot ugunsgrēka seku likvidācijas izdevumu segšanai Baltijas ielā 9, kanalizācijas sūkņu stacijas remonta daļējām izmaksām un projektam "Energoefektivitātes paaugstināšana ēkai Peldu ielā 5".

Pašvaldības pamatbudžetā papildu ieņēmumi ir 9 155 828 eiro, tajā skaitā valsts mērķdotācijas un transferti - 5 132 963 eiro, pamatbudžeta ieņēmumi - 1 025 343 eiro, maksas pakalpojumu samazinājums - 253 558 eiro, kredītresursu piesaiste samazinās par 3 251 081 eiro. Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi samazinās par 27 684 eiro, bet ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi samazinās par 24 696 eiro. 

Ziņas un publikācijas topas sadarbība ar būvniecības namu "Kurši"! Īstie būvmateriāli: www.kursi.lv .

 

 

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 2 mēneši 6 dienu portālā
Bija online 7 stundas pirms
Meklētājs būvniecības nozarē