Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūvei pašvaldība Valsts kasē aizņemsies 3 miljonus eiro Ziņas

Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūvei pašvaldība Valsts kasē aizņemsies 3 miljonus eiro

Piektdiena, 24 maijā, 2019

Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves būvniecībai pašvaldība Valsts kasē aizņemsies 3 051 573 eiro uz 22 gadiem, šodien nolēma Cēsu novada domes deputāti.

Cēsu Pilsētas vidusskolā skolēnu skaits būtiski pārsniedz plānoto, tādēļ skolai trūkst mācību telpu. Lai problēmu risinātu, paredzēts izbūvēt multifunkcionālu un transformējamu mācību telpu 7.-12.klases skolēniem. Telpā paredzēts izbūvēt bīdāmas sienas, kas ļaus to pārveidot gan par plašu, atvērtu zāli lielam skolēnu skaitam vai arī sadalīt vairākās daļās, lai telpā vienlaicīgi varētu norisināties vairākas atsevišķas nodarbības.

Mācību telpā varēs nodrošināt ikdienas mācību procesu līdz trīs klasēm vai skolēnu grupām. Tas atrisinās telpu trūkumu mācību procesa nodrošināšanai, kā arī veicinās starpdisciplināru un integrētu pieeju mācību procesam. Arī šeit tiks ieviesti mūsdienīgi un mācību procesa uzlabošanai noderīgi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi. Telpā tiks izbūvēta ventilācija, ergonomisks apgaismojums, kā arī tā tiks aprīkota ar ergonomiskām, viegli pārvietojamām mēbelēm.

Līdz ar piebūves celtniecību, tiks uzlabota arī vides pieejamība esošajā skolas ēkā. Skolā tiks izbūvēts pasažieru lifts ar trīs pieturām, kas nodrošinās vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem.

Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves celtniecību plānots sākt 2020.gadā. Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūve ir daļa no Eiropas Savienības fonda projektā "Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija".

Cēsu novada pašvaldība un Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra 2018.gada 16.janvārī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta "Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija" īstenošanu, ieguldot 7 414 922 eiro ar PVN, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 1 507 750 eiro, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Projekta mērķis ir pilnveidot Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu infrastruktūru, veicinot kompetenču pieejā balstītas izglītības attīstību un mūsdienu prasībām piemērotas mācību vides veidošanu.

Projekta rezultāta tiks modernizētas piecas vispārējās izglītības iestādes Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, Cēsu Valsts ģimnāzija, Cēsu Pilsētas vidusskola, Cēsu 2.pamatskola un Līvu pamatskola, kuru līdz projekta beigām reorganizēs par sākumskolu. Tiks izveidota dienesta viesnīca, labiekārtotas sporta zonas pie Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas un Cēsu pilsētas vidusskolas.

Īstenojot projektu, jau veikta dzīvojamās ēkas atjaunošana, daļu telpu pielāgojot dienesta viesnīcas vajadzībām Saules ielā 23, Cēsīs. Tika atjaunotas un ar mēbelēm aprīkotas istabiņas, izveidoti sanitārie mezgli, virtuves un atpūtas zonas, kā arī citas telpas atbilstoši būvprojektam. Izveidotas vietas 178 vismaz triju Cēsu novada izglītības iestāžu skolēniem.

Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā ir izveidots reģionālais metodiskais centrs ar atbilstošu infrastruktūru metodiskās funkcijas īstenošanai.

Avots: LETA
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 2 mēneši 5 dienu portālā
Bija online 6 stundas pirms
Meklētājs būvniecības nozarē