Pārbūvēs Ziņas

Pārbūvēs "Zoņu grāvi"

Svētdiena, 10 februārī, 2019

Grobiņas novada dome uzsākusi darbu pie Medzes pagastā esošās meliorācijas sistēmas "Zoņu grāvis" pārbūves. "Līdz šim meliorācijas sistēma pavasara palu laikā nespēja nodrošināt maksimālo caurplūdumu. Laika gaitā ūdensnotekas gultne zaudēja noturību, krasti iebruka un tika konstatēts pieskalojums un bebru radīts pielūžņojums ūdensnotekas gultnē," skaidro Grobiņas novada attīstības projektu vadītāja Maira Melvere.

Augstais ūdens līmenis traucēja meliorācijas sistēmu darbību, tādējādi ne tikai rudens lietavu periodā un pavasara palos, bet arī vasaras veģetācijas periodā, lietavās, ūdensnotekai piegulošās platības pārplūda un radīja plūdu riskus. Lai situāciju uzlabotu, Grobiņas novads Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes Reģionālās lauksaimniecības pārvaldē iesniedza projektu, kurā lūdza veikt meliorācijas sistēmas pārbūvi. Projekts tika apstiprināts 2018. gada 6. martā. Kopējās projekta izmaksas ir 188 435,42 eiro, no kuriem 158 292,71 eiro finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, atlikušo summu sedz Grobiņas novada dome, veicot aizņēmumu Valsts kasē.

Būvdarbi "Zoņu grāvī" uzsākti 2018. gada nogalē. "Šobrīd notiek aktīvākā darbība, dažādi rakšanas darbi un caurteku izbūve. To plānots pabeigt līdz šā gada martam, kad tiks ieturēta tehniskā pauze, kas saistīta ar lauksaimniecisko darbību. Ar lauksaimniekiem esam vienojušies, ka sagaidīsim, kad tiks novākta raža, un tad varēs izlīdzināt atlikušo grunti, kas ir izrakta. Pēc tehniskās pauzes darbus atsāksim un centīsimies tos pilnībā pabeigt līdz oktobrim," skaidro M. Melvere.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
1 gads 6 mēnešu 22 dienas portālā
Bija online 21 stundas pirms
Meklētājs būvniecības nozarē