Rīgā uzlabos gaisa kvalitāti Ziņas
Foto: riga.lv

Rīgā uzlabos gaisa kvalitāti

Pirmdiena, 5 decembrī, 2016

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja ceturtdien, 1. decembrī, akceptēja Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2016.-2020. gadam projektu.


Šo dokumentu pēc Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pasūtījuma sagatavoja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Latvija) sadarbībā ar „Cambridge Environmental Research Consultants Limited” (CERC) (Apvienotā Karaliste).

 

Gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmā nosaukti konkrēti pasākumi. Tie paredz attīstīt tādus videi draudzīgus transporta veidus kā velo- un elektro- transportu. Nozīmīgu ieguldījumu gaisa tīrības uzlabošanai dos arī Rīgas ostas darbības pārcelšana no centra uz Krievu salu.

Cerams arī, ka aktīvāk notiks daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana, pateicoties tam, ka atkal ir pieejams ES fondu līdzfinansējums.

 

Plānotie gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumi saistīti ar transporta un satiksmes infrastruktūras pilnveidi, kas paredz tādas aktivitātes kā Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai pabeigšanu, satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga - Skulte ar pievadceļiem izbūvi, stāvparku un elektromobiļu publisko uzlādes punktu izveidi, bezizmešu transportlīdzekļu skaitu palielināšanu, regulāru ielu tīrīšanu, izmantojot putekļus uzsūcošās iekārtas.

Sabiedriskā transporta jomā paredzēts samazināt autobusu radītās emisijas, nomainot tos pret modernākiem transportlīdzekļiem, paplašināt elektrotransporta tīklu.

Virkne pasākumu tiks veikta, lai attīstītu velotransporta izmantošanu, piemēram, paredzēts ierīkot drošas velonovietnes, palielināt velonomas punktu skaitu; ierīkot jaunus veloceliņus un velojoslas. Plānoti arī apkures un energoefektivitātes pasākumi, kas vērsti uz plašāku centralizētās siltumapgādes izmantošanu, māju siltināšanu un atteikšanos no akmeņogļu izmantošanas apkurē, kā arī ieteikts stimulēt siltumsūkņu un saules kolektoru plašāku izmantošanu. Rūpniecībā būs jāveic pasākumi, lai novērstu putekļu emisijas, ja notiek darbības ar putošiem materiāliem, īpaša uzmanība tiks pievērsta Rīgas Brīvostā strādājošajām kompānijām. Tāpat paredzēts pilnveidot gaisa kvalitātes pārvaldības sistēmu, sagatavot un pieņemt virkni normatīvu dokumentu, tostarp, izveidot arī vadības grupu, kura uzraudzīs rīcības programmas izpildi.

 

Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2016.-2020. gadam projekts tika sagatavota laikā no 2015. gada 31. augustam līdz 2016. gada 10. augustam ciešā sadarbībā ar vairākām valsts un pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem. Šāda pieeja nodrošināja iespēju saskaņot visus programmā piedāvātos pasākumus jau programmas izstrādes laikā. Savukārt septembrī notika tās sabiedriskā apspriešana.

 

Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2016.-2020. gadam vēl jāapstiprina Rīgas domei.

 

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
4 gadi 7 mēnešu 27 dienu portālā
Bija online 29 septembrī 11:21
Meklētājs būvniecības nozarē