Rosinām paplašināt koksnes būvizstrādājumu izmantošanu jaunu ēku būvniecībā Ziņas

Rosinām paplašināt koksnes būvizstrādājumu izmantošanu jaunu ēku būvniecībā

Trešdiena, 30 novembrī, 2016

Ekonomikas ministrija sagatavojusi un saskaņošanai nodevusi grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””, ar kuriem rosinām paplašināt koksnes būvizstrādājumu izmantošanu jaunu ēku būvniecībā, kas veicinās koksnes būvizstrādājumu ražotāju lielāku pieprasījumu tirgū un to pielietošanu jaunu ēku būvniecībā, labvēlīgi ietekmējot Latvijas ekonomikas kopējo izaugsmi.

Rosinām palielināt būves augstākā stāva grīdas līmeņa atzīmi līdz 12 m (4 stāvu augstumam) bez papildu kompensējošajiem pasākumiem līdzšinējo 8 m vietā.

Savukārt jaunu dzīvojamo un publisko (piemēram, viesnīcas, viesu mājas, biroji, administratīvās ēkas utml.) ēku būvniecībā rosinām palielināt būves augstākā stāva grīdas līmeņa atzīmi līdz 18 m (6 stāvu augstumam) ar papildu kompensējošajiem pasākumiem - būves telpas aprīkojot ar automātisko ugunsdzēsības sistēmu, nodrošinot iespēju būves lietotājiem evakuēties pa divām atsevišķām un dažādās vietās izvietotām evakuācijas izejām, un katrā telpā, kurā pastāvīgi var uzturēties būves lietotāji, paredzot atveramu ailu, kura sasniedzama ar ugunsdzēsības un glābšanas tehniku (autokāpnēm).

Detalizēti ar izstrādātajiem un saskaņošanai nodotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

em.gov.lv

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 2 mēneši 3 dienas portālā
Bija online 04 aprīlī 14:49
Meklētājs būvniecības nozarē