Aizkraukles dome piekrīt būvvaldes lēmumam neizsniegt būvatļauju koksnes žāvēšanas kalšu būvniecībai Ziņas

Aizkraukles dome piekrīt būvvaldes lēmumam neizsniegt būvatļauju koksnes žāvēšanas kalšu būvniecībai

Piektdiena, 1 jūnijā, 2018

Aizkraukles novada domes deputāti lēmuši atstāt negrozītu būvvaldes lēmumu, ar kuru noraidīta SIA "Sindas kaltes" būvniecības iecere - koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana Mednieku ielā 1.

Uzņēmums būvvaldes lēmumu apstrīdējis, jo uzskata, ka lēmuma pamatojums, kas balstīts uz iedzīvotāju sabiedriskajā aptaujā pausto viedokli, ir subjektīvs un nav pamatots. "Sindas kaltes" arī norāda, ka īpašums Mednieku ielā 1 atbilstoši Aizkraukles novada teritorijas plānojumam 2014.-2026.gadam atrodas rūpniecības apbūves teritorijām, un plānotā darbība atbilst teritorijas plānojumam. Arī ekspertu atzinumi liecinot, ka plānotā darbība atbilst normām un nepasliktina apkārtējo iedzīvotāju stāvokli.

Taču dome, izskatot uzņēmuma sūdzību un visus lietā pieejamos dokumentus, neieguva pārliecību, ka radīto trokšņu un smaku pieļaujamās normas netiks pārsniegtas, ka plānotā darbība nepasliktinās apkārtējo iedzīvotāju stāvokli. Tāpat dome nav guvusi pārliecību, ka plānotā būvniecības iecere nepasliktinās iedzīvotāju dzīves līmeni, netraucēs iedzīvotājiem realizēt savas Satversmē garantētās tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Norādot arī citus argumentus, domes deputāti nolēma noraidīt uzņēmuma sūdzību par būvvaldes lēmumu un būvvaldes lēmumu atstāt negrozītu.

Lai arī domes lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, "Sindas kaltes" to nedarīs, aģentūrai LETA atzina uzņēmuma projektu vadītājs Edmunds Bērziņš. Lai arī kaltes atrastos rūpnieciskajā zonā, uzņēmums respektēs iedzīvotāju viedokli, un cer, ka sadarbībā ar pašvaldību izdosies atrast citu vietu plānotajai darbībai.

"Pašvaldība ir ieinteresēta, lai ienāk uzņēmums," pārliecināts Bērziņš. Jau vēstīts, ka Aizkraukles novada būvvalde lēma neizsniegt būvatļauju koksnes žāvēšanas kalšu būvniecībai Mednieku ielā 1 Aizkrauklē.

Noslēdzoties publiskajai apspriešanai par būvniecības ieceri, būvvalde apkopojusi sabiedrības iesniegtās aptaujas lapas. Kopumā saņemtas 180 publiskās apspriešanas aptaujas lapas, un 86% no tām bija noraidošas un 14% būvniecības ieceri atbalstošas.

Iedzīvotāji būvniecības ieceri noraidījuši, jo tā atradīsies pārāk tuvu, vien 40 metru attālumā no dzīvojamās mājas Mednieku ielā 3, palielināsies troksnis, smakas un putekļi. Iedzīvotāji ierosinājuši iecerēto būvniecību pārcelt tālāk no dzīvojamām mājām.

Līdz ar to Aizkraukles novada būvvaldes sēdē nolemts atteikt izdot būvatļauju SIA "Sindas kaltes" būvniecības iecerei "Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana" Mednieku ielā 1.

Tāpat ziņots, ka, apspriežot SIA "Sindas kaltes" ieceri uzstādīt koksnes žāvēšanas kaltes Mednieku ielā 1 Aizkrauklē, iedzīvotāji iebilda pret būvnieku izvēlēto vietu, jo būvobjekts plānots tiešā dzīvojamo māju tuvumā.

Kaltes teju 141 kvadrātmetru platībā plānots uzstādīt rūpnieciskās ražošanas teritorijā, nojaucot jau esošās ēkas. Uz zemesgabala paredzētas divas kaltes - metāla karkasa angāra tipa būves -, nodrošinot arī elektroapgādi, ūdensapgādi, siltumtīklus. Teritoriju nav paredzēts labiekārtot un apzaļumot.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka SIA "Sindas kaltes" dibināta 2016.gada beigās. Tās īpašnieki ir komandītsabiedrība "Expansion Capital Fund Aif", SIA "Aizkraukles kaltes" un SIA "Sinda & VR".

Avots: LETA
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 3 mēneši 30 dienu portālā
Bija online 8 minūtes pirms
Meklētājs būvniecības nozarē