Lieliem elektroenerģijas patērētājiem līdz šā gada 1. aprīlim jāiesniedz informācija par veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem Ziņas

Lieliem elektroenerģijas patērētājiem līdz šā gada 1. aprīlim jāiesniedz informācija par veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem

Piektdiena, 30 martā, 2018

Lai sekmētu energoefektivitātes pieaugumu un kāpinātu uzņēmumu konkurētspēju, 2016. gada sākumā Saeima pieņēma Energoefektivitātes likumu, kas paredz pienākumu komersantiem, kas atbilst lielā elektroenerģijas patērētāja statusam ar gada elektroenerģijas patēriņu virs 500 MWh, ieviest energopārvaldības sistēmu, veikt energoauditu vai papildināt esošo vides pārvaldības sistēmu ar energoefektivitātes pasākumiem, vienlaikus informējot Ekonomikas ministriju par paveikto.

Informācija, kādā veidā lielajiem elektroenerģijas patērētājiem jāizpilda Energoefektivitātes likuma prasības, publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.

Papildus norādām, ka aizpildītu Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” 5. pielikumu komersanti var iesniegt Ekonomikas ministrijā šādos veidos:

  • pa pastu, nosūtot dokumentus uz adresi Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519;
  • elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: pasts@em.gov.lv;
  • klātienē Brīvības ielā 55, Rīgā.

Vienlaikus atgādinām, ka komersantiem, kuru elektroenerģijas patēriņš 2017. gadā pārsniedza 500 MWh, bet kas nebūs līdz 2018. gada 1.aprīlim veikuši attiecīgos energoefektivitātes pasākumus, tiks piemērota energoefektivitātes nodeva, kas tiks ieskaitīta energoefektivitātes fondā, no kura Altum turpmākajos gados sniegs atbalstu dažādu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Nodeva nebūs jāmaksā tiem komersantiem, kas līdz 2018. gada aprīlim būs veikuši likumā noteikto.

Energoefektivitātes nodevas apmērs tiks noteikts, reizinot uzņēmuma 2017. gada elektroenerģijas patēriņu megavatstundās ar noteikto nodevas likmi 2017. gadā. Nodevas likme tiks noteikta 7% apmērā no Eurostat publicētās Latvijas vidējās elektroenerģijas cenas rūpniecībā 2017. gadā. Papildu informācija par energoefektivitātes nodevas piemērošanu pieejama Ministru kabineta 2017. gada 11. aprīļa noteikumos Nr. 202 “Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību”.

Atgādinām, ka pēc Energoefektivitātes likuma pieņemšanas Ekonomikas ministrija apzināja komersantus, kuru elektroenerģijas patēriņš 2016. gadā saskaņā ar sadales operatoru sniegtajiem datiem pārsniedza 500 MWh, un vairākkārt informēja tos par pieņemto likumu, aicinot savlaicīgi veikt energoauditu un nākamajos četros gados īstenot savām vajadzībām atbilstošākos energoefektivitātes pasākumus, lai izpildītu likumā noteiktos pienākumus, samazinot uzņēmuma kopējās izmaksas un līdz ar to kāpinot savu konkurētspēju.

Avots: Ekonomikas ministrija
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 5 mēnešu 9 dienu portālā
Bija online 09 jūlijā 15:24
Meklētājs būvniecības nozarē

Pakalpojumu atlase pēc tēmas