Par teju pusmiljonu eiro sakārtos bijušās Ludzas linu fabrikas teritoriju Ziņas

Par teju pusmiljonu eiro sakārtos bijušās Ludzas linu fabrikas teritoriju

Trešdiena, 28 martā, 2018

Veicot degradēto teritoriju reģenerāciju reģiona ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, tiks sakārtota bijušās Ludzas linu fabrikas teritorija 8,9 hektāru platībā, informēja Ludzas novada pašvaldībā.

Projekta "Inovatīva degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai (BrownReg)" gaitā pamestajā bijušās Ludzas linu fabrikas teritorijā tiks novākti grausti un ēkas, nocirsti koki un krūmi, izrautas koku saknes, aizbērtas bedres, savākti atkritumi, izlīdzināta teritorija un iestādīti augi.

Projekta gaitā tiks izstrādāti arī priekšlikumi teritorijas sakārtošanai, lai veicinātu tās atgriešanu ekonomiskajā apritē, mazinot pašreizējo negatīvo ietekmi uz pilsētas vizuālo tēlu un apkārtējiem īpašumiem.

Projekta mērķis ir, sadarbojoties Latvijas un Lietuvas pašvaldībām un zinātniskajai institūcijai, apgūt, ieviest un popularizēt jaunu pieredzi inovatīvai, uz vietējiem apstākļiem balstītai un videi draudzīgai degradēto teritoriju revitalizācijai.

Projektu "Inovatīva degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai (BrownReg)" Ludzas novada pašvaldība īsteno sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), Lietuvas Ignalinas un Kupišķu rajonu pašvaldībām.

Ludzas novada pašvaldības plānotas kopējās projekta izmaksas ir 460 560 eiro, no kurām ERAF finansējums – 391 476 eiro.

Padomju periods Latvijā - Lietuvā iezīmējās ar plašu industrializāciju. Pēc neatkarības atgūšanas, ražošanas apjomiem samazinoties, vairākas ražošanas zonas pilsētās kļuva par pamestām teritorijām ar augstu vides piesārņojumu.

Avots: LETA
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 2 mēneši 4 dienas portālā
Bija online online
Meklētājs būvniecības nozarē

Pakalpojumu atlase pēc tēmas