Kāpēc tiks slēgts Āgenskalna tirgus? Ziņas

Kāpēc tiks slēgts Āgenskalna tirgus?

Trešdiena, 29 novembrī, 2017

Nākamā gada sākumā uz rekonstrukcijas laiku tiks pārtraukta Āgenskalna tirgus darbība.

Izvērtējot Āgenskalna tirgus vēsturiskā paviljona tehnisko stāvokli un tirdzniecības sarūkošās tendences tajā, Rīgas Centrāla Tirgus (RCT) valde nolēmusi to sagatavot visaptverošai rekonstrukcijai. Ņemot vērā iecerēto darbu apjomu un veidu, rekonstrukcijas projekta realizēšanas laikā tirdzniecības process Āgenskalna tirgū tiks pārtraukts, sākot no 2018. gada 1. janvāra.

Āgenskalna tirgus ir vecākais un plašākais Pārdaugavas tirgus, kas atklāts 1925. gadā. Tā kopējā platība ir 8300 kvadrātmetru. Āgenskalna tirgus paviljona projektu izstrādājis Rīgas galvenais arhitekts Reinholds Šmēlings. Āgenskalna tirgus ēkai raksturīgs 20. gadsimta sākuma racionālais jūgendstils.

Pēc provizoriskām aplēsēm, Āgenskalna tirgus rekonstrukcijai nepieciešamo līdzekļu apmērs ir aptuveni desmit miljoni eiro. Izmaksas aprēķinātas, salīdzinot investīciju apmēru, kāds ieguldīts līdzīgu objektu sakārtošanā. Iespējamais finansējuma avots ir Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un privāto investoru līdzekļi.

2015. gadā RCT ar nomnieku bija noslēgts nomas līgums par Āgenskalna tirgus nomu, kas paredzēja nomnieka pienākumu veikt noteiktus remontdarbus un ieguldījumus tirgus tehniskā stāvokļa uzlabošanai. Tā kā nomnieks nav spējis nodrošināt uzņemtās saistības, pieļaujot iznomātā īpašuma bojāšanos un neveicot nepieciešamos ieguldījumus, kā arī pieļaujot dažādus līguma noteikumu pārkāpumus, līgums tika lauzts. Kaut arī līdzekļi tirgus rekonstrukcijai pašlaik vēl nav piesaistīti, tirgu nolemts slēgt, jo šā gada 31. decembrī Rīgas domei beidzas nomas līgums ar esošajiem Āgenskalna tirgus tirgotājiem, un ir nepieciešams veikt ēkas konservāciju, lai nepasliktinātos tās tehniskais stāvoklis.

Līdzšinējiem Āgenskalna tirgus nomniekiem tiks nodrošināta iespēja turpināt darbību RCT, piedāvājot atlaides nomas maksai, tādējādi viņiem nodrošinot pēc iespējas elastīgāku pāreju uz jaunām tirdzniecības platībām. Pirmie desmit interesenti jau paguvuši apmeklēt RCT, lai apskatītu iespējamās nomas vietas.

Avots: riga.lv
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 1 mēnesis 25 dienu portālā
Bija online 26 martā 10:20
Meklētājs būvniecības nozarē

Pakalpojumu atlase pēc tēmas