Būtiska informācija cementa un cementu saturošu maisījumu importētājiem un lietotājiem Ziņas

Būtiska informācija cementa un cementu saturošu maisījumu importētājiem un lietotājiem

Trešdiena, 5 oktobrī, 2016

Komersantiem, kuri laiž tirgū un lieto cementu un cementu saturošus maisījumus, jāņem vērā, ka šķīstošā hroma (VI) daudzums tajos var pārsniegt 2 mg/kg tikai tādā gadījumā, ja cements un cementu saturoši maisījumi tiks lietoti kontrolētos slēgtos un pilnībā automatizētos procesos, kuros darbam ar cementu un cementu saturošiem maisījumiem izmanto vienīgi mašīnas, un nepastāv iespē­jamība, ka tas saskarsies ar cilvēka ādu.

Latvijas uzņēmēji aktualizējuši problēmu par no trešajām valstīm ievestu ES prasībām neatbilstošu cementu, kas vairākas reizes virs pieļaujamās normas pārsniedz hroma (VI) daudzumu sastāvā. Hromam (VI) noteikts ierobežojums saskaņā ar ķīmisko vielu regulas Nr.1907/2006 (REACH) 67. pantu.

Kā rezultātā jau šā gada aprīlī Ekonomikas ministrijas vadītā Tirgus uzraudzības padome vienojās par cementa tirdzniecības uzraudzības stiprināšanu.

Lai pārliecinātos par cementa atbilstību prasībām, komersantiem, kas importē Latvijā cementu un cementu saturošus maisījumus laišanai tirgū vai lietošanai, var tikt pieprasīts dokumentārs apliecinājums, ka šķīstošā hroma (VI) daudzums tajos nepārsniedz noteikto ierobežojumu, vai arī dokumentārs apliecinājums, ka cements un cementu saturoši maisījumi tiks lietoti kontrolētos slēgtos un pilnībā automatizētos procesos.

Vienlaikus Ekonomikas ministrija vērš uzmanību, ka arī cementa lietotājiem jāpievērš pastiprināta uzmanība cementa un cementa saturošu maisījumu paredzētajam lietošanas veidam.

Cementu, kas paredzēts izmantošanai tikai slēgtos pārstrādes procesos, nedrīkst izmantot veidā, kas varētu radīt ieelpošanas, vai saskares ar ādu riskus. Šāda veida cements izmantojams tikai iekārtās, kas ir pilnībā automatizētas un cilvēka saskare ar cementu tiek pilnībā izslēgta. Hroms (VI) ir ļoti toksisks.

Cementa sastāvā esošie hroma savienojumi, it īpaši ūdenī šķīstošā hroma (VI) joni, saskaroties ar cilvēka ādu, var izraisīt ādas kairinājumu, kontaktdermatītu, vai čūlas.

Pierādīts, ka pastāvīgi ieelpojot cementa putekļus, palielinās risks saslimt ar plaušu vēzi. Tāpat hroms (VI) var izraisīt arī aknu un zarnu bojājumus.   

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
6 gadu 2 mēneši 14 dienu portālā
Bija online 07 aprīlī 18:12
Meklētājs būvniecības nozarē