Apseko vietas, kur plānots izbūvēt dzelzceļa tuneļus Ziņas

Apseko vietas, kur plānots izbūvēt dzelzceļa tuneļus

Trešdiena, 23 augustā, 2017

Pagājušajā nedēļā Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš un pašvaldības Projektu vadības nodaļas projektu vadītājs Pēteris Preiss tikās ar VAS “Latvijas dzelzceļš” speciālistiem  un tehniskajiem darbiniekiem, kā arī dzelzceļa tuneļu Ogrē projektētāju Gunti Zīli no SIA Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas biroja “Vektors T”, lai veiktu tehnisko apskati potenciālajām tuneļu būvniecības vietām.
Projektētājs iepazīstināja visus ar iespējamajiem risinājumiem, kurus pašvaldības pārstāvji jau bija apstiprinājuši. Tika sniegtas atbildes arī uz VAS “Latvijas dzelzceļš” speciālistu un tehnisko darbinieku jautājumiem. Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš atzīst: “Sarunā noskaidrojās, ka projektā esošie risinājumi apmierina VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvjus un tuneļu izbūves laikā nebūs jāslēdz dzelzceļa satiksme. Abu tuneļu izbūves vietu apskates laikā konstatējām, ka ir pietiekoši liela automašīnu plūsma pie plānotā transporta tuneļa un ļoti intensīva gājēju plūsma uz esošās gājēju pārejas, zem kuras plānots izbūvēt gājēju tuneli. Sarunas noslēgumā nonācām pie slēdziena, ka abu tuneļu nepieciešamība ir primāri risināms jautājums, īpaši lai nodrošinātu bīstamības novēršanu uz gājēju pārejas, kur iedzīvotājiem jāšķērso seši sliežu ceļi. Šī tikšanās man deva pārliecību, ka sadarbība ar VAS “Latvijas dzelzceļš” būs produktīva.”

Jau informējām, ka 17. jūlijā projektētājs G. Zīle iepazīstināja pašvaldības vadību un speciālistus ar izstrādātajiem skiču risinājumiem autotransporta tuneļa zem dzelzceļa Kalna prospektā un gājēju tuneļa zem dzelzceļa Skolas ielas un Mālkalnes prospekta savienošanai izbūvei. Autotransporta tunelim tiek piedāvāti divi tuneļa konstrukciju varianti. Viens ir dzelzceļa tuneļveida pārvads, otrs – tuneļa konstrukcija ar aizsargekrānu. Katram variantam ir savas priekšrocības un riski. G. Zīlis skaidroja, ka pirmā varianta priekšrocības ir klasiska konstrukcija un plaša būvniecības pieredze šādas konstrukcijas būvniecībā, savukārt riski saistās ar būvniecībai nepieciešamo plašo komunikāciju pārbūvi, dzelzceļa satiksmes ierobežojumiem un darba izpildes apgrūtinājumiem. Tuneļa konstrukcijai ar aizsargekrāna izbūvi priekšrocības, kas nav mazsvarīgi, ir minimāla ietekme uz dzelzceļa satiksmi un mazāka komunikāciju pārbūve. Šādas konstrukcijas izbūves lielākais risks ir iekārtu un pieredzes trūkums Baltijas reģionā un papildu konstrukciju izbūve.
Izbūvējot autotransporta tuneli, paredzētas izmaiņas Kalna prospekta ass plānā un garenprofilā, plānots izbūvēt rotācijas apli un likvidēt pieslēgumu Ķiršu un Tilta ielai.
Gājēju tuneļa būvniecībai projektēšanas birojs izstrādājis divus iespējamos skiču risinājumus. Viens no tiem ir monolīta dzelzsbetona kastveida tunelis, kura izbūve plānota ar rievsienām un norobežotā būvbedrē, otrs – monolīta dzelzsbetona kastveida tunelis, kura izbūve paredzēta ar urbpāļu sienu izveidi.
Būvprojekts minimālā sastāvā tiks iesniegts Ogres novada pašvaldības Būvvaldē līdz 30. septembrim, savukārt būvprojekts pilnā sastāvā jāiesniedz līdz 2018. gada 30. jūnijam.
Avots: ogre.lv
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 1 mēnesis 26 dienu portālā
Bija online 26 martā 10:20
Meklētājs būvniecības nozarē

Pakalpojumu atlase pēc tēmas