Dūmu detektors katrā dzīvoklī: kad tas ir jāuzstāda Ziņas

Dūmu detektors katrā dzīvoklī: kad tas ir jāuzstāda

Piektdiena, 11 augustā, 2017

Jau vairāk nekā gadu Latvijā darbojas jaunie Ugunsdrošības noteikumi. Tajos ir noteiktas dažas jaunas prasības, kas attiecas uz mājokļu īpašniekiem – gan privātmāju, gan daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Tostarp šie noteiktumi paredz dūmu detektora uzstādīšanu katrā dzīvoklī, savukārt ventilācijas šahtas “atbrīvot” no tvaika nosūcējiem. Par to, līdz kādam termiņam tas ir jāizdara un kas kontrolēs šo noteikumu ieviešanu, portālam Riga.lv pastāstīja “Rīgas namu pārvaldnieks” ugunsdrošības inženieris Artūrs Laizāns.

1.Vai saskaņā ar noteikumiem, ir nepieciešams, lai dūmu detektors atrodas katrā daudzdzīvokļu mājā un kur?

Saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem 119.p, dzīvoklī nepieciešams uzstādīt autonomu ugunsgrēka detektoru. Detektoru nepieciešams uzadīt tikai dzīvoklī. Vienam detektoram jābūt katrā dzīvoklī. Detektori netiek uzstādīti kāpņu telpās.

Papildus tam detektorus nepieciešams uzstādīt viendzīvokļa objektā (individuālā ģimenes māja, villa, mežsarga māja, lauku māja, vasarnīca, dārza māja). Ka arī, ja viendzīvokļa objektā vai dzīvoklī ir divi un vairāk stāvi, tad autonomo detektoru uzstāda katrā stāvā.

Prasība stāsies spēkā no 1.01.2020, kā tas minēts Ugunsdrošības noteikumu 517.p.
2.Kas maksās par dūmu detektora ievietošanu mājās?

Ugunsdrošības noteikumu Nr.238 1. punkts nosaka, ka ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas. Sakarā ar to, dzīvokļa īpašniekam jārūpējas par ugunsdrošības prasībās ievērošanu.

Dzīvokli ar detektoru nodrošina pats īpašnieks.
3.Vai dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē var piedāvāt arī savu risinājumu ugunsdrošības paaugstināšanai – piemēram, numurēt stāvus kāpņu telpās, izvietot kāpņu telpās ugunsdzēšamos aparātus, smiltis, utt.?

Stāvu numerāciju veic pārvaldnieks (gadījumā, ja pārvaldnieks saskaņā ar pārvaldīšanas līgumu ir atbildīgs par ugunsdrošību koplietošanas telpās). Ugunsdzēsības aparātus labāk uzstādīt dzīvoklī, labāk izvelēties tādu, lai dzēstspēja būtu vismaz 21A 113B. Tādā gadījumā sasaukt sapulci nav nepieciešams.

Savukārt Viendzīvokļa objekti obligāti būs jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu ar dzēstspēju vismaz 21A 113B jau no 1.01.2020.
4.Vai ar gāzes noplūdes detektoru būs jāaprīko gāzes plītis ?

Nē! No 2017. gada 1. septembra detektoriem, kas fiksē dabasgāzes noplūdes, ir jābūt uzstādītiem pie apkures katla ar 50Kw jaudu. Detektoram jābūt uzstādītam tad, ja gāzes katls atrodas cokolstāvā vai pagrabā – neatkarīgi no tā jaudas.

Ugunsdrošības noteikumu 354.punktā minēts “Objektā, kurā atrodas gāzes aparāts, kura kopējā nominālā siltuma jauda ir lielāka par 50 kW, kā arī, ja gāzes aparāts (neatkarīgi no gāzes aparāta jaudas) atrodas pagrabā vai cokolstāvā, uzstāda gāzes noplūdi signalizējošu detektoru. Gāzes noplūdi signalizējošu detektoru uztur darba kārtībā.

Dzīvokļa gāzes plītīm jauda ir zemāka par 50 kW, līdz ar to gāzes noplūdes signalizējošo detektoru uzstādīt nevajag.

5.Vai drīkst dabīgās ventilācijas kanālam pievienot tvaika nosūcējus?

Ir arī noteikumu norma, kas stāsies spēkā tikai no 2019. g. - daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves.

Ja virtuvē jau ir tvaika nosūcējs, kas savienots ar virtuves ventilācijas aili un virtuvē nav papildus alternatīva kanāla (Brīva ventilācijas aile/kanāls), ir nepieciešams izbūvēt jaunu papildus kanālu.
6.Kas pārbaudīs detektora esamību un ventilācijas ailes dzīvoklī?

To var pārbaudīt Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors. (Pēc attiecīgas informācijas saņemšanas vai veicot neplānoto ugunsdrošības pārbaudi).

Avots: riga.lv
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 4 mēneši 1 diena portālā
Bija online 12 stundas pirms
Meklētājs būvniecības nozarē

Pakalpojumu atlase pēc tēmas